«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Sodan ja rauhan keskus Muistin vesikattokorjaus ja uusinta

29.05.2019 16:32
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012191
Tarjoukset 5.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Saija Himanen
Postiosoite Pl 33
Postinumero 50101
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358401294959
Sähköpostiosoite saija.himanen@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=241196&tpk=9a994f8e-b5d4-41fd-863f-e8c702176ace
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sodan ja rauhan keskus Muistin vesikattokorjaus ja uusinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241196
Hankinnan kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue pyytää tarjoustanne Sodan ja rauhan keskus Muistin vesikaton korjauksesta ja uusinnasta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Rakennuksen kolmikerroksisen osan vesikatto uusitaan ja yksikerroksisen osan vesikatto kunnostetaan ja pinnoitetaan. Urakkamuoto on kokonaisurakka, jossa rakennusurakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsi-jana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdetiedot: Sodan ja rauhankeskus Muisti, Päämajankuja 1-3, 50100 Mikkeli

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoukset liitteineen on jätettävä suomen kielellä, ellei tarjouspyynnössä muuta mainita. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin