«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : 3D-laparoskopialeikkauslaitteisto

29.05.2019 15:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012184
Tarjoukset 19.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Y-tunnus 0215606-8
Yhteyshenkilö Kirsi Tuulivirta
Postiosoite Keskussairaalankatu 7
Postinumero 15850
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358447195890
Sähköpostiosoite kirsi.tuulivirta@phhyky.fi
Internet-osoite (URL) http://www.phhyky.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=240479&tpk=9f18e6db-d6b3-4708-b043-a89c33146397
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
3D-laparoskopialeikkauslaitteisto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
D/1220/2019
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnön kohteena on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän keskussairaalaan hankittava 3D-tekniikalla varustettu laparoskopialeikkauslaitteisto.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Laparoskopialaitteet. (33164000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska taloudellisista, teknisistä ja tuotannollisista syistä yhden kokonaisuuden malli on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjous on toimitettava sellaisen henkilön toimesta, jolla on siihen valtuudet. Tarjousasiakirjat tulee toimittaa sähköisesti yhtymälle Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/phsotey. Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla tehty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä annettujen ohjeiden mukaiset. Tiedostomuotona on käytettävä Office ja PDF-tiedostomuotoa. Pyydetyt selvitykset tulee liittää tarjouksen mukaan. Liitteet pyydetään nimeämään tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla (NIMEÄ LIITE X). Mikäli tarjoajalla on tarjota useampia laitteita, jotka vastaavat tarjouspyyntöä, jokaisesta tulee tehdä järjestelmään oma tarjouksensa.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin