«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : Maanrakennuskiviainekset

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012179
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-254884

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1635
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:hankintainsinööri Ari Kinnunen
Puhelin:+358 931038947
Sähköpostiosoite:hankinta@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunnallinen liikelaitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kunnallinen liikelaitos

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maanrakennuskiviainekset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset. (14210000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tarvitsemat maanrakennuskiviainekset ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2020. Alustava hankinnan arvo on noin 4 miljoonaa euroa alv 0 %. Hankinta-arvo on arvio, eikä se muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Tämä ei ole vielä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran tarvitsemat maanrakennuskiviainekset ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2020. Alustava hankinnan arvo on noin 4 miljoonaa euroa alv 0 %. Hankinta-arvo on arvio, eikä se muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Tämä ei ole vielä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta100
Hinta 100
II.2.6) Arvioitu arvo
4000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.9.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 15

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
1.1.2020

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin