«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun yliopisto : Mobiilisovelluskehitys

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012175
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-256357
Tarjoukset 02.07.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241103&tpk=7326f067-37da-4a8a-9605-4923d51e5c85

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun yliopisto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245895-5
Postiosoite:Pentti Kaiteran katu 1 / PL 8000
Postinumero:90014
Postitoimipaikka:OULUN YLIOPISTO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@oulu.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oulu.fi/yliopisto/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241103&tpk=7326f067-37da-4a8a-9605-4923d51e5c85
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mobiilisovelluskehitys
Viitenumero:
241103
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat erikseen sovittavien yliopistossa käytössä olevien/käyttöön tulevien mobiilisovellusten kehityspalvelut, jotka sisältävät mm. ohjelmistokehitystä, arkkitehtuurisuunnittelua, käyttöliittymäsuunnittelua ja muita ohjelmistoprojekteissa tarvittavia osa-alueita määrittelytyöstä ylläpitotehtäviin. Oulun yliopistossa on toistaiseksi toteutettu täysin natiiveja (ei hybridisovellus) mobiilisovelluksia sekä Android- että iOS-alustoille. Sovellukset ovat joko täysin itsenäisiä mobiilisovelluksia tai niihin liittyy web-ympäristössä responsiivisesti toteutettu back end. Front endin toteutusteknologioina on ollut toistaiseksi Java ja Swift. Tyypillisimmin käytetyt tietokannat ovat SQL Server, MariaDB ja MySQL. Tietoa eri järjestelmien välillä jaetaan REST-rajapintojen avulla.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulu

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lähtökohtaisesti mahdolliset kehitys-, testi- ja tuotantoympäristöt, versionhallinta ja työn osittamis- ja etenemisen seurantajärjestelmä sijaitsevat Tilaajan ympäristössä tai Tilaajan hankkimana SaaS-palveluna. Tilaaja järjestää tietoliikenneyhteydet tarpeellisten palvelinten tai palveluiden välillä ja pääsääntöisesti vastaa tarvittavien lisenssien järjestämisestä. Tilaaja päättää käytettävät kehitystyökalut ja -ympäristöt projektikohtaisesti. Palvelut tulee toimittaa sujuvalla suomen kielellä. Kokoukset järjestetään Tilaajan päätöksen mukaan etäkokouksina joko Skype for Business, Zoom- tai Teams-ohjelmistolla. Oulun yliopisto arvioi vuosittaisten hankintojen kokonaismäärän olevan noin 1-2 henkilötyövuotta. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tässä tarjouspyynnössä ilmoitetusti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tässä tarjouspyynnössä ilmoitetusti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.7.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.7.2019 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

vuonna 2023

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Katso puitejärjestelyyn liittyvät tarkemmat toimintamallit liitteestä: "Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Oulun yliopisto
Postiosoite:PL 8000
Postinumero:90014
Postitoimipaikka:OULUN YLIOPISTO
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@oulu.fi
Internet-osoitehttp://www.oulu.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin