«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Oulun kaupungin talous- ja toiminta-analyysi

29.05.2019 14:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012168
Tarjoukset 1.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Outi Virtasalo
Postiosoite PL 27 (Torikatu 10 A)
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite outi.virtasalo@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=239564&tpk=2c3ff73f-4f8e-4ecb-8841-7b013a316711
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Oulun kaupungin talous- ja toiminta-analyysi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/5638/02.08.01/2019
Hankinnan kuvaus

Oulun kaupunki kilpailuttaa Oulun kaupungin peruskunnan ja liikelaitosten ulkoisen arvioinnin ja sen perusteella tuotettavat toimenpide-ehdotukset kaupungin palvelujen taloudellisuudesta ja talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Oulun kaupungilla tarkoitetaan tässä hankinnassa Oulun kaupungin y-tunnuksen (0187690-1) alaisia toimijoita mukaanlukien liikelaitokset. Selvityksen tulee sisältää talous- ja toiminta-analyysi huomioiden nykytilanteen ja väestöennusteeseen perustuvat ikäluokkakohtaiset kustannusanalyysit ja palveluverkkoanalyysin sekä toimenpide-esitykset talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista. Selvityksen tulee sisältää vertailutietoja muihin keskisuuriin/suuriin kaupunkeihin. Toimeksianto sisältää projektisuunnitelman laadinnan ja projektin toteutuksen. Selvityksen tuloksena syntyy loppuraportti sisältäen kaupungin talouden ja toiminnan analyysin palveluittain ja toimenpide-ehdotukset/vaihtoehdot talouden sopeuttamiseksi. Hankinta toteutetaan käänteisenä hankintana, jossa kattohinta on määritelty. Hankinnan arvo on 60 000 € (alv 0%). Oulun kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä jättämään tarjouksen tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
60000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Yritysten ja johdon konsulttipalvelut. (79410000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.12.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä (32 §). Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen siten kuin hankintalain 96 §:ssä säädetään. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjouskilpailun perusteella solmittava sopimus ei muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin