«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Keskialueen liikennejärjestelyt

29.05.2019 14:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012160
Tarjoukset 17.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus 0679480-9
Yhteyshenkilö Soile Juusola
Postiosoite Kajaanintie 50
Postinumero 90029
Postitoimipaikka OYS
Maa Suomi
Sähköpostiosoite oys2030@ppshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ppshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=239869&tpk=06b51749-443c-41b3-ae80-e583c5f7ffb6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - Keskialueen liikennejärjestelyt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
239869
Hankinnan kuvaus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelmassa toteutetaan pysäköinti- ja inframuutoksia vaihteistetusti. Tämä hankinta käsittää keskuskadun liikennejärjestelyiden toteuttamisen tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti. Liikenne alueella muutetaan kaksisuunteiseksi ja toteutetaan joukkoliikennepysäkit sekä liittymäjärjestelyt liittyen nykyisen ajoneuvorampin purkamiseen. Kohteeseen sisältyy hulevesiviemäröinnin täydentäminen vastaamaan uusien liikennejärjestelyiden mukaista kuivatusta. Suunnittelualueella olevien huoltotunneleiden vahvistaminen sisältyy myös urakkaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
17.6.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tilaajavastuulain mukaisten selvitysten lisäksi on viimeistään tarjouksen yhteydessä: -omavaraisuusaste viimeisen kahden päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta on keskimäärin yli 15 % (yrityksestä riippumattoman tahon todentamana). -liikevaihtovaatimus viimeisen kahden päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta on keskimäärin yli 1,0 miljoonaa euroa vuodessa. -referenssitiedot viiden viimeisen vuoden ajalta vastaavista toteutetuista kohteista (katujen ja vesihuollon rakentaminen). Tiedoista tulee käydä ilmi ainakin toimituksen sisältö, ajankohta, paikka, laajuus sekä yhteyshenkilö, jolta tilaaja voi tiedustella käyttökokemuksia. Kohteiden tulee sijaita Suomessa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, että hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava suomen kielellä. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan hankintalain mukaisesti sähköisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin