«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) : Oppisopimuskoulutuksena järjestettävien tutkintokoulutusten ja tutkintojen hankinta

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012156
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-257186
Tarjoukset 08.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=237310&tpk=708010c5-cdec-412a-ada8-6f071e7889f3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0992445-3
Postiosoite:Kiviharjuntie 6
Postinumero:90220
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Virpi Spangar
Sähköpostiosoite:hankinta@osekk.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.osao.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/osekk

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/osekk?id=237310&tpk=708010c5-cdec-412a-ada8-6f071e7889f3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oppisopimuskoulutuksena järjestettävien tutkintokoulutusten ja tutkintojen hankinta
Viitenumero:
D/28/02.08.00.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ Oulun seudun ammattiopisto hankkii koulutusten järjestämistä ryhmämuotoisesti oppisopimuskoulutuksena. Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen (sopimus oppisopimuksesta ja oppisopimuksen järjestämisestä). Tarjousta pyydetään oppisopimuskoulutuksen tutkintokoulutuksen (oppilaitoksessa tapahtuva osaamisen hankkiminen ja tutkinnon suorittamisen (näyttöjen) järjestämisestä.) Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Osat 1-11

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1: Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, johtamisen ja yritysjohtamisen osaaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen (sopimus oppisopimuksesta ja oppisopimuksen järjestämisestä). Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso tarjouspyynnön Liite OSA 1. Koulutuspalvelujen kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, puitejärjestelyyn valitaan yksi (1) toimittaja. Katso Liite OSA 2. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan, työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen (sopimus oppisopimuksesta ja oppisopimuksen järjestämisestä). Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 3. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4: Liikunnanohjauksen perustutkinnon, terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on liikunnanohjauksen, terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisalan tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, puitejärjeslyyn valitaan yksi (1) toimittaja. Katso Liite OSA 4. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5: Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 5. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6: Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 6. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 7: Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 7. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 8: Yrittäjän ammattitutkinnon, yritystoiminnan kehittämisen osaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 8. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 9: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisalan tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 9. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 10: Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
10
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 10. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 11: Talotekniikan ammattitutkinnon, kylmäasentaja tutkintokoulutus ja tutkinnon järjestäminen
Osa nro:
11
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut. (80000000-4)
Ammattikoulutuspalvelut. (80500000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat koulutuspalvelut järjestetään yhteistyössä tilaajan (koulutuksen järjestäjän), oppisopimustyönantajien, opiskelijoiden ja palvelun toimittajan kanssa. Oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Koulutus tapahtuu pääasiallisesti oppisopimusopiskelijoiden työpaikoilla ja perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän tai työnantajan ja työntekijän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Hankinnalla muodostetaan hankintalain (1397/2016) 42 §:n mukainen puitejärjestely, jossa on useita toimijoita ja joka tarjoaa toimivan palvelukonseptin tilaajan käyttöön. Puitejärjestelyyn valitaan enintään 5 toimittajaa. Katso Liite OSA 11. Koulutuspalvelun kuvaus

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:16.9.2019 - 15.9.2021
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta voidaan jatkaa 1+1 optiovuodella. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja valituilta tarjoajilta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin