«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Mestaritoiminta Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Järvenpään uusi yhtenäiskoulu

31.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012149
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-254743

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jani Kervinen
Puhelin:+358 409222263
Sähköpostiosoite:jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Järvenpään uusi yhtenäiskoulu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpäähän keskustan alueelle uutta koulua ja päiväkotia. Järvenpään uusi yhtenäiskoulu rahoitetaan Järvenpään Kaupungin toimesta ja tulee täysin Kaupungin omistukseen. Kohteen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tullaan toteuttamaan elinkaariallianssina. Tontin käytön kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen kanssa. Alueelle laaditaan uusi asemakaava vuosien 2018-2019 aikana. Tavoitteena on, että rakentaja, RAK-, ARK- ja LVI-suunnittelijat valitaan maaliskuun 2019 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2020 ja tavoite kohteen käyttöönotolle on joulukuu 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta lukuvuoden alussa tammikuussa 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyömaan valmistelutyöt. (45100000-8)
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Rakennusten lopputyöt. (45400000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Järvenpään keskustan läheisyydessä, Urheilukatu 10 / Kansakoulunkatu 9, 04400 Järvenpää.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu -hankkeen tavoitteena on tarjota oppilaille uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat ja turvalliset oppimistilat. Tavoitteena on kehittää koulusta Järvenpäätä palveleva monitoimitalo, joka on tilaratkaisuiltaan joustava ja mahdollistaa tilojen käytön myös ilta-aikaan. Koulussa tulee toimimaan 4,5 sarjainen yhteiskoulu. Käyttäjän tulee pystyä aloittamaan toiminta kohteessa tammikuussa 2022. Hanke toteutetaan elinkaariallianssina, jossa Tilaaja, Käyttäjä ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Elinkaariallianssin osapuolet ovat Tilaaja, Käyttäjä, Rakentaja, ARK-, RAK- ja LVI-suunnittelija. Palveluntarjoaja valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kehitys- ja toteutusvaiheina. Toteutusvaihe sisältää purun ja rakentamisen lisäksi 10-20 vuoden ylläpidon, jonka aikana allianssi vastaa rakennuksen toimivuudesta ja kunnosta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 204-464009

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Järvenpään uusi yhtenäiskoulu

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Järvenpään kaupunginhallitus on 6.5.2019 järjestetyssä kokouksessaan päättänyt hankintalain 125 §:n nojalla keskeyttää Järvenpään uuden yhtenäiskoulun hankintamenettelyn perustuen tarjouksen liian korkeaan, tilaajan budjetin ylittävään hintaan.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin