«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Kuntien Tiera Oy : Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan (APH) järjestelmäkokonaisuuden hankinta Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille. Edelläkävijänä Turun kaupunki

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012136
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-252415

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2362180-3
Postiosoite:Tammasaarenkatu 1
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tiera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tiera.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinnan (APH) järjestelmäkokonaisuuden hankinta Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille. Edelläkävijänä Turun kaupunki
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tieran tavoitteena on kilpailuttaa omistaja-asiakkaidensa käyttöön toiminnallisesti ja teknisesti laajentuva Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan (myöhemmin APH) tietojärjestelmä- ja tietovarantokokonaisuus. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selventää hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan ko. hankintaa. Tietopyyntöömme toivomme vastauksia erityisesti toimittajilta, jotka pystyvät toimittamaan toimivan kokonaisjärjestelmän (ydinjärjestelmä + kaikki erillisjärjestelmät). Tietopyyntövastaus koostuu kirjallisesta arkkitehtuurikuvauksesta sekä ko. kuvaukseen perustuvasta toteutusdemosta. Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta erillistä korvausta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Demo koostuu Asiointiportaalista, Palvelukonfiguraattorista, Tuotetiedon hallintajärjestelmästä ja Asiakkuuden hallinnan järjestelmästä. Tarkoitus on toteuttaa esikoulupalveluhaku (esikoululaisen päivä), josta koostetaan palvelukokonaisuus/palvelusuunnitelma kunnan toteutettavaksi. Avainasioita demossa: -Hyödynnetään Tuotetiedon hallintajärjestelmän tuotteiden elinkaariajatteluun liittyvää toiminnallisuutta. -Esitetään asiakastietoon liittyvää nk. porautuvaa segmentointia asiakkuuden hallinnan järjestelmässä: karttanäkymä, pääsegmentti, alisegmentti, kuntalainen. -Esitetään kuntalaisen asiointiportaali skaalautuvalla HTML5-käyttöliittymällä sekä läppäriltä että älypuhelimesta ja demonstroidaan asiakkaan itse lisätyn tiedon luvittaminen -Esitetään asiakaspolku, jossa asiakas hakee palvelutarjouksia karttapohjalta ja valitsee palvelukonfiguraattoria hyväksi käyttäen omien tarpeidensa mukaisen palvelukokonaisuuden tuotetiedon hallintajärjestelmässä sijaitsevista palvelutarjouksista

II.2.14) Lisätiedot:

Demossa esitettävien valmisohjelmistojen ominaisuuksia hyödyntävän kokonaisratkaisun tulee olla skaalautuva isojen kaupunkien tarpeisiin, jolloin asiakkaita on satojatuhansia ja käyttäjiä tuhansia.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
31.8.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa kilpailutuksessa. Toimittajia pyydetään ilmoittamaan yhteystietonsa viimeistään 10.6.2019 klo 12.00 täyttämällä lomake osoitteessa (kopioi koko osoite yhtenä pötkänä selaimeen) https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0x4Y0ks5iUWTN2z4nVM5pY-7WQVgmr5BqWgnHCSu4j1UODBWU0ZJT0laR0dESVo3U0FJVDU2SjdCNS4u Alustava aikataulu: * Pyrimme toimitamaan tehtävänannon ja muun materiaalin yhteystietonsa jättäneille viimeistään 10.6.2019. * Toimittajien tulee suunnitella ja kuvata toteutettava ympäristö ja toimittaa kirjallinen arkkitehtuurikuvaus viimeistään 25.6.2019. * Arkkitehtuurikuvaukset arvioidaan (hyväksytty/ hylätty) ja hyväksytyn kuvauksen toimittaneet kutsutaan demotilaisuuteen. Demotilaisuudet pyritään järjestämään elokuussa. Tarkempi ajankohta sovitaan toimittajien kanssa. * Demotilaisuudessa toimittajan tulee esitellä toteuttamansa ympäristö sekä suorittaa aineistossa kuvattu käyttötapaus. Toimittajan tulee varautua vastaamaan arkkitehtuuriin ja valittujen ohjelmistojen kyvykkyyksiin liittyviin kysymyksiin tilaisuudessa. Demotilaisuudet on tarkoitus tallentaa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin