«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Sodankylän hyvinvointikeskuksen välinehuollon laitteet

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012134
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-251733
Tarjoukset 01.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=241246&tpk=352b243c-0d62-467e-b7b0-55434df6cc94

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Sodankylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0193169-1
Postiosoite:Jäämerentie 1
Postinumero:99600
Postitoimipaikka:Sodankylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sanna Ylitalo
Puhelin:+358 401524482
Sähköpostiosoite:sanna.ylitalo@sodankyla.fi
NUTS-koodi:Sodankylä (K758)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sodankyla.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=241246&tpk=352b243c-0d62-467e-b7b0-55434df6cc94
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sodankylän hyvinvointikeskuksen välinehuollon laitteet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet. (33191000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat uuteen Sodankylän hyvinvointikeskuksen välinehuollon tiloihin sijoitettavat pesu-, desinfektio- ja sterilointilaitteet. Hankinta toteutetaan kokonaishankintana, jossa osatarjouksia ei hyväksytä. Hankinnan kohteena olevat laitteet vaatimuksineen on esitetty asiakirjaluettelon KSL-16031-000 mukaisessa asiakirjakokonaisuudessa. Hankittavien laitteiden kappalemäärät käyvät ilmi asiakirjasta KSL-16031-020 ja ovat seuraavat: - Autoklaavi 1kpl - Sairaalavälineiden pesukoneet yht. 4kpl - Sairaalavälineiden kuivauskaappi 1kpl Kaikki tarjouspyynnössä esitettävät hinnat ovat alv 0%.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 220000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Sodankylä (K758)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sodankylän hyvinvointikeskus, Karistamontie 4, 99600 Sodankylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laitteiden ehdottomat teknilliset ja toiminnalliset vaatimukset on esitelty asiakirjassa KSL-16031-080. Tarjouksen tulee sisältää kaikki laitteet toimitettuna, vastaanotettuna, asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna seuraavin tarkennuksin ja lisäyksin; - toimittaja vastaa pakkausmateriaalien poistamisesta ja poiskuljetuksista - toimittajan on toimittava omatoimisessa ja hyvässä yhteistyössä hankkeen pää-urakoitsijan kanssa - urakkarajat asiakirjan KSL-16031-010 Työselostus mukaisesti HANKINNASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Hankinnassa noudatettavat asiakirjat sitovuusjärjestyksessä: 1. Hankintasopimus 2. Tämä tarjouspyyntö 3. Tarjouspyynnön liitteet 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot, JYSE2014 Tavarat 5. Toimittajan tarjous TOIMITUSAIKA: Toimituksen alustava aloitusajankohta on 11.11.2019, asennusten tulee olla täysin valmiit viimeistään 22.11.2019 mennessä. Tarkka asennuksen aloitusajankohta sovitaan tilaajan kanssa. Valitun tarjoajan tulee toimittaa ja hyväksyttää tarjouspyynnön liitteissä määritellyt esiasennussuunnitelma viimeistään 3 viikon kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Tilaaja ja valittu laitetoimittaja laativat yhteistyössä toimitukselle kokonaisaikataulun, jossa sovitaan kiinteät eräpäivät vähintään seuraaville: - esiasennussuunnitelman toimitus ja hyväksyntä - toimitusvahvistus - toimituspäivä työmaalle - vastaanottopäivämäärä. Myöhästymiset sovituista eräpäivistä sanktioidaan myös JYSE2014 (Tavarat) mukaisesti. Päivämäärät ovat alustavia, eivätkä sido tilaajaa ja voivat muuttua. Toimitus voi siirtyä myös vuoden 2020 puolelle. KÄYTÖNOPASTUS: Rakennuttaja järjestää vastaanottotarkastuksen jälkeen käytönopastustilaisuudet, joihin kootaan laitetta käyttämään tuleva tilaajan henkilökunta. Käytönopastustilaisuuksia on vähintään kaksi. Ensimmäinen käytönopastus pidetään vastaanottotarkastuksen jälkeen ja toinen neljän viikon kuluessa ensimmäisestä. Lisäksi hankintaan sisältyy läsnäolo yhtenä (1) työpäivänä kello 8-16 välillä, jolloin laitetoimittajan laitteen tunteva edustaja on jatkuvasti paikalla vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa laitteiden käytössä tuotannon aikana. Rakennuttaja järjestää vastaanottotarkastuksen jälkeen huollonopastustilaisuudet, joihin kootaan laitetta huoltamaan tuleva tilaajan henkilökunta. Huollonopastustilaisuuksia on vähintään kaksi. Ensimmäinen huollonopastus pidetään vastaanottotarkastuksen jälkeen ja toinen noin neljän viikon kuluttua ensimmäisestä. Opastukseen sisältyy laitteen perushuollon koulutus. Tarjoaja vakuuttaa, että tarjottavien laitteiden huoltopalvelut ja varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan vastaanottotarkastuksesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
220000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2019 - 1.3.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

ERILLISTARJOUKSET JA HUOLTO: 1. Lisävarusteet Tarjouksen liitteenä tulee antaa yksikköhinnoitellut erillistarjoukset kaikista lisävarusteista ja -ominaisuuksista, joita tarjottuihin laitteisiin on saatavana. Erillistarjousten hintojen tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka. 2. Määräaikaishuoltotarjous Tarjouksen liitteenä tulee antaa erillistarjous määräaikaishuoltosopimuksesta toimitettaville laitteille. Sopimuksen tulee sisältää laitteiden määräaikaishuollot laitteen valmistajan suositusten mukaisesti. Tarjoushinta tulee antaa kiinteänä vuosikustannuksena, sisältäen työtunnit ja matkakustannukset. Varaosat ja kulutustarvikkeet laskutetaan erikseen toteuman mukaisesti. Lisäksi tulee antaa tunti- ja matkaveloitus määräaikaishuoltojen ulkopuolisiin vikakorjauksiin. Kemikaalit eivät sisälly sopimukseen. Huoltosopimuskausi on 2 vuotta takuuajan päättymisen jälkeen +1. optiovuosi +2. optiovuosi. Huoltotarjouksen tulee olla voimassa koko laitteen takuuajan. Tilaaja päättää huoltosopimuksen hankinnasta sopimuksen yhteydessä tai myöhemmin takuuaikana. 3. Täyshuoltotarjous Tarjouksen liitteenä tulee antaa erillistarjous määräaikaishuoltosopimuksesta toimitettaville laitteille. Sopimuksen tulee sisältää laitteiden kaikki määräaikaishuollot ja vikakorjaukset laitteen valmistajan suositusten mukaisesti. Tarjoushinta tulee antaa kiinteänä vuosikustannuksena, sisältäen kulutustarvikkeet, varaosat, työtunnit ja matkakustannukset. Lisäksi tulee antaa tunti- ja matkaveloitus käyttäjän erikseen tilaamiin säätö­ ja huoltotöihin. Kemikaalit eivät sisälly sopimukseen. Huoltosopimuskausi on 2 vuotta takuuajan päättymisen jälkeen +1. optiovuosi +2.optiovuosi. Huoltotarjouksen tulee olla voimassa koko laitteen takuuajan. Tilaaja päättää huoltosopimuksen hankinnasta sopimuksen yhteydessä tai myöhemmin takuuaikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjoukseen tulee liittää vähintään seuraavat asiakirjat: - Tarjouspyynnön liite KSL-16031-080 Vaatimustaulukko täytettynä, xls- tai pdf-formaatissa. - Vaaditut lisäselvitykset tulee toimittaa tekstimuotoisina. Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimusten täyttymisen todentavat asiakirjat tarkastetaan tarjousten jättövaiheessa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on toimitettava kelpoisuusvaatimusten täyttymisen varmentamiseksi seuraavat selvitykset: - Todistukset rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä- ja työantajarekis-teriin. - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty tai Tilaajavastuuraportti tms. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - Vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta - Ilmoitus tarjoajan henkilöstöön soveltamasta työehtosopimuksesta. - Selvitys tarjoajan henkilöstölleen järjestämästä työterveyshuollosta. Todistukset saavat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja. Tilaajalla oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen toimittaja, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

TARJOAJAA KOSKEVAT MINIMIVAATIMUKSET: Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan vuotuisen liikevaihdon tulee olla vähintään 440 000 euroa kahdella viimeksi päättyneellä tilikaudella.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

SOPIMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT: Tilauskirje, tarjouspyyntö liitteineen, tarjous liitteineen ja aikataulut sovituista eräpäivistä. SOPIMUSEHDOT: Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2014 tavarat, tässä tarjouspyynnössä mainituin poikkeuksin. Kaikkien hankintayksiköltä veloitettavien kulujen ja maksujen tulee sisältyä ilmoitettuun tarjoushintaan. Matkakuluista, matka-ajasta, majoituksesta, koulutuksesta tai muista vastaavista kustannuksista ei voi vaatia erikseen korvausta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.7.2019 14:00
Paikka: Sodankylä. Tilaisuus ei ole avoin.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin