«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Mt 140 Porvoonjoen sillan korjaus, Lahti

29.05.2019 11:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012132
Tarjoukset 26.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Helsingin toimipiste
Yhteyshenkilö Siltainsinööri Juha Noeskoski
Postiosoite PL 36
Postinumero 00521
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite juha.noeskoski@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240606&tpk=50f08179-c701-4760-9abd-312d4d5632f3
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mt 140 Porvoonjoen sillan korjaus, Lahti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
UUDELY/4824/2019
Hankinnan kuvaus

Hanke sijaitsee Lahden kaupungin alueella kohdassa, jossa Helsingintie (mt140) ylittää Porvoonjoen. Rakennusalueen tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi rakennussuunnitelma-asiakirjoista. Urakkaan kuuluu Porvoonjoen sillan (U-2277) korjaaminen siinä laajuudessa kuin se on rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Urakka on kokonaisurakka. Urakan maksuperusteena on urakan hinnoiteltavan määräluettelon perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan sisältyvät työsuoritukset on sidottu määräluettelon massamääriin. Urakan toteutus vuoden 2019 aikana. Hankinnan kieli on suomi. Ks. tarkemmin tarjouspyyntöaineisto.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lahden seutu (S071)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 30.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin