«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos : Suviniityn päiväkoti

29.05.2019 11:17
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012131
Tarjoukset 1.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Marjukka Pulli
Postiosoite PL 6200
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358981621
Sähköpostiosoite tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=234704&tpk=f7d699a4-a1e2-482b-8a27-b2bca0687cbb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Suviniityn päiväkoti
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
234704
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos pyytää tarjoustanne tarjouskilpailuun, sääsuojan alla rakennettavaan uudispäiväkotirakennukseen. Hanke toteutetaan kokonaisurakkana. Suviniityn päiväkoti 2033brm2 Hankkeeseen toteutetaan 7 lapsiryhmän päiväkoti, jossa on 147 rakenteellista päivähoitopaikkaa sekä avoin päiväkoti Espoon sivistystoimen varhaiskasvatuksen käyttöön. Hankkeen aiemman urakoitsijan konkurssin vuoksi tämän tarjouspyynnön urakkaan ei sisälly kaikkia pohja- ja perustustöitä. Suviniityn päiväkodin urakkaan sisältyy kaikki pohja- ja perustustöiden jälkeiset työt mm. rakennus- ja talotekniset työt, ulkoalueiden rakentaminen sekä rakennuksen viimeistely täysin valmiiksi tehtynä. Urakkakokonaisuus ja urakkarajat on kerrottu tarkemmin urakka-asiakirjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-tietokannassa. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Osallistumishakemuksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta ehdokkaille erillistä korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintalain 75 §:n mukainen hankinnan jakaminen: Rakennushankeen pääurakan/rakennustekniset työt jakaminen erikseen kilpailutettaviin osiin ei ole mahdollista käytännön työn sujuvuuden ja vastuukysymysten vuoksi. Hankintamenettelyn päävaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus HILMA- tietokannassa. 2. Tarjousten vastaanottaminen. 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen ja osallistujien kelpoisuuden varmistaminen. 4. Tarjousten vertailu, hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen. 5. Sopimuksen allekirjoittaminen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka HElsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin