«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Uusi logistinen ratkaisu

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012126
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-252884
Osallistumishakemukset 01.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=223211&tpk=1183c4a0-b2c2-47bf-a62e-06b8c1fab9b3

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Tuulivirta
Puhelin:+358 447195890
Sähköpostiosoite:kirsi.tuulivirta@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=223211&tpk=1183c4a0-b2c2-47bf-a62e-06b8c1fab9b3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uusi logistinen ratkaisu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. (63100000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on uusi logistinen ratkaisu, joka pitää sisällään varastointi-, kuljetus-, sisälogistiikka-, hyllytys- ja kotiinkutsupalvelut. Hankintayksikkö kilpailuttaa itselleen operaattorin (jäljempänä "Palveluntuottaja") kumppaniksi logistisiin toimintoihin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä ”Tilaaja” tai ”Hankintayksikkö”) pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen neuvottelumenettelyyn Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
Varastointipalvelut. (63120000-6)
Varastopalvelut. (63121100-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on uusi logistinen ratkaisu, joka pitää sisällään varastointi-, kuljetus-, sisälogistiikka-, hyllytys- ja kotiinkutsupalvelut. Hankintayksikkö kilpailuttaa itselleen operaattorin (jäljempänä "Palveluntuottaja") kumppaniksi logistisiin toimintoihin. Laajempi kuvaus hankinnan kohteesta on osallistumispyynnön liitteessä 1. Hankinta toteutetaan ns. käänteisenä kilpailutuksena, jossa Tilaaja määrittää palvelun hinnan. Enimmäishinta on nykyinen kustannustaso miinus (-) 20-30 %. Nykyinen vuosikustannus on 1 700 000 - 2 380 000 €. Lopullinen kustannustaso tarkennetaan neuvottelujen jälkeen lopulliseen tarjouspyyntöön.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, mikäli osapuolet näin yhteisesti sopivat. Myös toistaiseksi voimassaoleva sopimus kilpailutetaan viimeistään kuuden (6) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta. Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on vko 47.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajan palveluntarve voi muuttua sopimuskauden aikana. Palveluiden sisältöä voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, mikäli sopimuksen tavoite sitä edellyttää.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Tässä asiakirjassa ilmoitetaan o ehdokkaita koskevat soveltuvuusvaatimukset, o ehdokkailta vaadittavat asiakirjat, o tarjoajiksi valittavien lukumäärä sekä o kriteerit, joilla tarjoajat tullaan valitsemaan, jos soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin tarjoajia aiotaan valita.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin