«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Oulun Kaupunki : Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen puitejärjestely 2019-2021

31.05.2019 15:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012122
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 105-256472

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun Kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 32 (Solistinkatu 2)
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vilho Vanhatalo
Puhelin:+358 447032129
Sähköpostiosoite:vilho.vanhatalo@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen puitejärjestely 2019-2021
Viitenumero:
OUKA/314/02.08.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta sisältää yksilöimättömät yhdyskuntatekniikan (kadut, sillat, venesatamat, veneväylät, puistot ja muut yleiset alueet) rakennuttamistehtävät ja muut niihin liittyvät asiantuntijatehtävät Oulun kaupungin alueella.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulun seutu (S171)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun kaupungin alueella olevat rakennuttamiskohteet

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankkeet sisältävät seuraavia RT – sopimusasiakirjojen tehtäväluetteloissa määriteltyjä tehtäviä: • RT 10-11107 Rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ 12 • RT 16-10466 Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo (1991) Tehtävien laajuus ja tavoitteet määritellään kutakin yksittäistä hanketta tehtäessä ja niistä tehdään sopimukset erikseen. Toiminta-alueena on Oulun kaupunki. Erikseen sovittavissa seudullisissa kohteissa toimeksianto voi ulottua laajemmalle. Aiempana vastaavanmittaisena sopimuskautena puitesopimuksen mukaiset tilausmäärät ovat olleet yhteensä noin 400 000 – 600 000 € (ALV 0 %).Tilausmäärät riippuvat mm. käytettävissä olevista investointimäärärahoista. Tarjous koskee sopimusaikana 31.12.2021 mennessä tilattavia töitä. Työn aloittamisesta sovitaan tilauksen yhteydessä. Sopimuskauden lopulla käynnistyvä työ voi jatkua sopimuskauden ulkopuolella ja tällöin noudatetaan tämän puitesopimuksen ehtoja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 60
Hinta 40 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 029-065010

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen puitejärjestely 2019-2021

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:4
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Carement Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0885102-9
Postiosoite:Sotilaankuja 2 B
Postinumero:90130
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulun seutu (S171)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:CC Control Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2103546-4
Postiosoite:Satamatie 14 L 2
Postinumero:90520
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulun seutu (S171)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Plaana Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1728175-0
Postiosoite:Tyrnäväntie 12
Postinumero:90400
Postitoimipaikka:OULU
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Oulun seutu (S171)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Welado Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2168039-1
Postiosoite:Tutkijantie 9
Postinumero:90590
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:500000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Rakennuttamistehtäviin valitaan 4 kokonaistaloudellisesti edullisinta palveluntuottajaa, jollei soveltuvuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Jokaisen valitun toimittajan kanssa tullaan allekirjoittamaan saman sisältöinen puitesopimus, jonka perusteella tilaajat tekevät tilauksia sopimuskaudella. Sopimuskauden aikana kaikki ennakoidulta arvoltaan yli 60 000€ olevat hankinnat minikilpailutetaan kaikkien puitejärjestelyn toimittajien kesken. Minikilpailutusten valintaperusteena on joko 1. hinta tai 2. hinnan ja laadun perusteella määräytyvä kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden tapauksessa laadun vertailuperusteet määritetään minikilpailutusta koskevassa tarjouspyynnössä kunkin toimeksiannon erityispiirteiden mukaisesti. Vertailuperusteina voivat olla seuraavat asiat: kyseiseen tehtävään tarjottavan henkilöstön kokemus toimeksiantoa vastaavista tehtävistä, referenssien soveltuvuus kyseessä olevaan toimeksiantoon, toimeksiannossa tarvittava erityisosaaminen sekä paikallistuntemus silloin, kun se on perusteltavissa toimeksiannon hoitamisen kannalta. Ennakoidulta arvoltaan alle 60 000 hankinnat voidaan tilaajan harkinnalla joko minikilpailuttaa tai tilaus voidaan tehdä tilaajan kulloisenkin toimeksiannon mukaiseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuen yhdeltä parhaaksi katsotulta puitesopimustoimittajalta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin