«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Kuljettatutkinnon teoriakokeen harjoitteluohjelman käyttöoikeus

29.05.2019 10:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012116
Tarjoukset 26.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Y-tunnus 0952029-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi
Internet-osoite (URL) http://www.puolustusvoimat.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241604&tpk=7e32d764-879a-4233-a403-698c0804dfe2
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuljettatutkinnon teoriakokeen harjoitteluohjelman käyttöoikeus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
2271/2019
Hankinnan kuvaus

Puolustusvoimat otti vuoden 2018 alussa käyttöön uuden kuljettajatutkintojärjestelmän PVKULTU:n, jossa kuljettajantutkinnon teoriakoe suoritetaan selainpohjaisesti tablettietokoneella. Teoriakoetta tulee harjoitella oikeassa tablettietokoneella käytettävässä selainympäristössä riittävästi, jotta turvataan teoriakokeessa menestyminen sekä kuljettajakurssien oikea-aikainen valmistuminen. Vuosittain teoriakoetta harjoittelee puolustusvoimissa PVLOGLE:n arvion mukaan n. 5000 henkilöä - loppuvuodelle 2019 arvio on n. 2500 henkilöä. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta pyytään tarjousta puolustusvoimien kuljettajaopetuksessa tarvittavan kuljettajantutkinnon teoriakokeen puolustusvoimallisesti käytettävän internet-selainpohjaisen harjoittelulisenssin hankinnasta vuodelle 2019. Käyttölisenssi tullaan jakamaan Puolustusvoimien kuljettajakoulutuskeskusten käyttöön. Ajo-opetusta antavia joukko-osastoja on 15. Hankinta sisältää option vuosille 2020 - 2022.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
75000.00 - 100000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Koulutus- ja viihdeohjelmatuotteet. (48930000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.12.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena kansallisena hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, myöh. hankintalaki) mukaisesti. Tarjouksen laatimisesta ja jättämisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjoaja vastaa itse sille tarjouskilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista. Hankinnan vaiheet ovat seuraavat: 1. Hankintailmoitus sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2. Lisäkysymysten esittäminen 3. Hankintayksikön vastaukset lisäkysymyksiin 4. Tarjousten jättäminen 5. Tarjousten käsitteleminen a. Tarjousten avaaminen b. Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen c. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen d. Tarjousten vertailu 6. Hankintapäätöksen tekeminen ja tiedoksianto 7. Hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tarjousten vertailu tehdään Päätöksenteon perusteet -kohdassa ilmoitetulla tavalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin