«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Business Finland Oy : Ecosystems Consumer Business -yksikön Experience Commerce Finland -ohjelman Program Partner

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012101
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-252865
Tarjoukset 28.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240330&tpk=d62b7d92-562a-4347-8f29-64be42f7531c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Business Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2725690-3
Postiosoite:PL 358
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@businessfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.businessfinland.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240330&tpk=d62b7d92-562a-4347-8f29-64be42f7531c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ecosystems Consumer Business -yksikön Experience Commerce Finland -ohjelman Program Partner
Viitenumero:
41/27/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Experience Commerce Finland -ohjelman aktiviteettien Program Partner -palvelut. Business Finland hakee palvelun toteuttajaksi yhtä henkilöä. Alustavan arvion mukaan henkilön työmäärä on maksimissaan 15 työpäivää/kuukaudessa (yksi työpäivä 7,5 h). Arvioitu työmäärä voi vaihdella ohjelman eri vaiheissa. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Experience Commerce Finland -ohjelman tavoitteena on luoda uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja innovaatioita kuluttajaliiketoiminnan yrityksille sekä houkutella ulkomaisia sijoituksia Suomeen. Ohjelma haluaa kasvattaa kansainvälistymisen osaamista, innostaa yrityksiä hyödyntämään markkinamahdollisuuksia ja lisätä yritysten ymmärrystä kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Ohjelmassa vaikutetaan alan kilpailukykyisen toimintaympäristön ylläpitämiseksi. Kuluttajille tuotteita ja palveluja tarjoavien yritysten lisäksi Experience Commerce Finland -ohjelma tavoittelee asiakkaikseen myös näille palveluja tuottavia yrityksiä, esimerkiksi ohjelmistoja, maksuliikennettä ja logistiikkaa kehittävistä yrityksistä. Ohjelman aktiviteetit ja tapahtumat ovat tarkoitettu kuluttajaliiketoiminnan parissa toimiville yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille organisaatioille. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Henkilön kokemus ja osaaminen60
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Verkostot 20
Hinta 20
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa toistaiseksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.6.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.5.2019
«« Takaisin