«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara : 1 kpl kuorma-auto 10 - 12 t

28.05.2019 16:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012083
Tarjoukset 19.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Hankintainsinööri Ari Kinnunen
Postiosoite PL 1635
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931017000
Sähköpostiosoite hankinta@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=241668&tpk=20722b9d-7702-4d82-bbb7-e8d52b1a1da2
Hankintayksikön luonne
Muu: Kunnallinen liikelaitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
1 kpl kuorma-auto 10 - 12 t
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2019-006310
Hankinnan kuvaus

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjouksianne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinnassa on kyse tavarahankinnasta. Hankinnan kohteena on kuorma-auto 10 - 12 t. Hankinnan kohteen kuvaus: tarjouspyynnön liite 1 . Tarjouslomake: tarjouspyynnön liite 2.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Avolava- ja kippikuorma-autot. (34134000-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
20.6.2019 - 31.1.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Lähemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä "hankintalaki "), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä "tilaajavastuulaki") sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Osatarjouksia ei sallita. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden alustava tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Soveltuvuusvaatimuksissa annettujen tietojen paikkansapitävyys tarkistetaan voittajaksi esitettävän osalta ennen hankintapäätöksen tekemistä. 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen (valitusajan jälkeen) Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (65)
  2. Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet (25)
  3. Huoltovalmius (10)
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin