«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapuan kaupunki : Konsultointityö investorien löytämiseksi Simpsiön alueelle

28.05.2019 15:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012073
Tarjoukset 15.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapuan kaupunki
Y-tunnus 0209113-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Lapuan kaupunki, Yrityskeskus
Yhteyshenkilö Jouko Vuolle
Postiosoite Valtuustontie 8
Postinumero 62100
Postitoimipaikka Lapua
Maa Suomi
Puhelin +358444384050
Sähköpostiosoite jouko.vuolle@lapua.fi
Internet-osoite (URL) https://www.lapua.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/lapua?id=241490&tpk=ec556433-14c7-4336-871e-264917e171a0
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Konsultointityö investorien löytämiseksi Simpsiön alueelle
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241490
Hankinnan kuvaus

Tarjouspyynnöllä haemme konsulttia, jonka tehtävänä on kartoittaa ja sitouttaa merkittäviä ulkomaisia- ja kotimaisia investoreita, joilla on kiinnostusta ja taloudellisia resursseja lähteä kehittämään tämän tyyppisiä investointikohteita. Kaupungin iso maanomistus ja kaavoitusmahdollisuudet luovat hyvän lähtökohdan kehittämiselle. Konsultilta odotamme erityisesti: • Kansainvälisten toimijoiden läpikäymistä kotimaisten lisäksi. Tarkistamme jälkikäteen, että näitä neuvotteluita on myös käyty meille toimitetun yhteystietolistauksen perusteella • Konsultin omaa ajatusta siitä, mitä kannattaisi lähteä kohteeseen ajamaan. Mihin toimintaan alue parhaiten soveltuu ja millaisia investoreita sinne kannattaa houkutella Odotamme konsultin toimenpiteiden lopputuloksena hyvin konkreettisia aiesuunnitelmia sekä yhtä tai useampaa investoria, joilla on valmius ja kiinnostusta lähteä toteuttamaan alueille omia hankkeitaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8) Matkailuun (FG23-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Lapua (K408)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.11.2019 - 31.10.2024

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Määritelty tarjouspyynnön liitteessä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Määritelty tarjouspyynnön liitteessä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2019 15.00
Lisätietoja

Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin