«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väylävirasto : Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen/Rakennuttaminen ja valvonta

03.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012051
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 106-259207
Tarjoukset 03.07.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZEJs0XYDOlUBWLOxFyRiyd8pPwWxPYmz2h2bkgRPaUWoRfKXPmu8kt

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Seppo Paukkeri
Puhelin:+358 295343361
Sähköpostiosoite:seppo.paukkeri@vayla.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630555-8
Postiosoite:PL 197
Postinumero:00141
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:Port.Hankinta@portofhelsinki.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.portofhelsinki.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZEJs0XYDOlUBWLOxFyRiyd8pPwWxPYmz2h2bkgRPaUWoRfKXPmu8kt

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZEJs0XYDOlUBWLOxFyRiyd8pPwWxPYmz2h2bkgRPaUWoRfKXPmu8kt
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vuosaaren meriväylän ja sataman syventäminen/Rakennuttaminen ja valvonta
Viitenumero:
VÄYLÄ/3567/02.01.07/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut. (71311000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeen rakennuttaja- ja valvontapalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Sipoo (K753)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Vuosaaren meriväylän ja sataman ympäristö. Hankintojen valmisteluvaiheessa myös Pasila.

Sipoo
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vuosaaren meriväylän ja sataman syventämishankkeen rakennuttaja- ja valvontapalvelut. Yksityiskohtaisempi palvelunkuvaus on esitetty tarjouspyytöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaan sisältyy optiona toteutusvaiheen rakennuttamispalvelu ja valvonta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn mukaisesti

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Hankkeelle on myönnetty EU:n CEF-tukea (Connecting Europe Facility).
II.2.14) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen liitteinä olevat soveltuvuusvaatimukset- lomake ja ESPD -lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille on saatavilla tarjouspyyntöasiakirjojen kanssa samasta verkko-osoitteesta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.7.2019 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:3.7.2019 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
31.5.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZEJs0XYDOlUBWLOxFyRiyd8pPwWxPYmz2h2bkgRPaUWoRfKXPmu8kt
«« Takaisin