«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
SoteDigi : MDR-pohjaiset tietotekniset palvelut

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012049
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-252398

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:SoteDigi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2859355-7
Postiosoite:Kuntatalo, Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hanna Nordlund
Sähköpostiosoite:hanna.nordlund@sotedigi.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://sotedigi.fi/

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion omistama kehitysyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT ja terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
MDR-pohjaiset tietotekniset palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämän tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevaa tilannetta ja potentiaalisten tarjoajien määrää.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Alustavasti hankinnan kohteena on MDR-pohjaiset (lääkintälaiteasetuspohjaiset) tietotekniset palvelut, kuten suunnittelu-, määrittely-, palvelumuotoilu-, ohjelmointi-, integraatio- ja testauspalveluja asukkaille suunnattujen, lääkinnällisiksi laitteiksi katsottavien palvelujen kehittämiseen (esim. Omaolo). Lisäksi on mahdollista, että hankittavaksi tulee myös erilaisia tuki- ja/tai ylläpitopalveluja.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kehityskohteena olevien palvelujen tarkoituksena on auttaa oikean sote-palvelun löytämisessä, helpottaa asukkaan tilanteen kiireellisyyden arviointia, ohjata mahdollisimman sujuvasti oikean avun piiriin sekä tukea asukasta oman hyvinvointinsa parantamisessa ja ylläpitämisessä. Kehitystyön luonteesta johtuen (lääkinnälliset laitteet tai niiden osat) palvelun tuottajalla on oltava ISO-13485 laatusertifikaatti. Kehitystyössä merkittäväksi tekijäksi muodostuu myös yhteydet muihin järjestelmiin, palveluihin ja toimintatapoihin. Esimerkiksi Omaolo-palvelu hyödyntää kansallista palveluarkkitehtuuria, käyttää suomi.fi tunnistautumista, tallentaa tietoa Omatietovarantoon ja tulee integroitumaan myös Kanta-palveluun. Lisäksi palvelussa on useita suoria rajapintoja asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä jatkossa myös muihin kolmansien osapuolten järjestelmiin. Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan hankintaa. Myöskään tietopyyntöön annetut vastaukset eivät sido vastaajaa suhteessa mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan hankintaan. Mikäli tietopyynnössä kuvattu hankinta päätetään suorittaa, se saattaa poiketa sisällöltään tämän tietopyynnön sisällöstä. Hankintayksikön harkinnassa on vielä useita erilaisia hankintakanavia (yhteishankinnat, konsernitoimijoiden palvelut, avoin kilpailutus jne.) joiden käytöstä ei ole vielä tehty päätöksiä. Lisäksi on tunnistettu, että hankinta saatetaan toteuttaa myös useampana kuin yhtenä kilpailutuksena. Tarjoajia pyydetään ilmaisemaan kiinnostuksensa hankinnasta osoitteeseen hanna.nordlund@sotedigi.fi. Viestin otsikkona tulisi olla: ”SoteDigi Oy/ MDR toimittajat”. Kilpailutuksen aikataulusta päätetään tarkemmin alkusyksystä 2019. Alustavan arvion mukaan kilpailutus voidaan aloittaa loppuvuodesta 2019. Tulevan hankinnan laajuus arvioidaan olevan n. 10-20 miljoonaa euroa (sitoumukseton arvio). ----- SoteDigi Oy SoteDigi Oy:n yhtiökokouksen yhteydessä (huhtikuussa 2019) valtio-omistaja antoi yhtiölle väliaikaisen toimiohjeen, joka antaa suuntaviivat yhtiölle, kunnes Suomen uusi hallitus linjaa yhtiön tehtävästä ja tarpeesta. SoteDigi Oy perustettiin edellisen hallituskauden aikana tehtävänään kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatiotarpeet ovat edelleen olemassa. Yhtiön vastuulla on mm. kaksi kansallisesti merkittävää, tuotantokäytössä olevaa palvelua, jotka ovat yli 2,5 miljoonan suomalaisen käytettävissä. Näiden palvelujen häiriötön jatkuvuus (mm. Omaolo-palvelu) sekä on siirtymäkauden toimintamallin keskeisin tavoite.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.5.2019
«« Takaisin