«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kurikan kaupunki : Vanhojen omakotitalojen purku-urakka

28.05.2019 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012027
Tarjoukset 17.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kurikan kaupunki
Y-tunnus 0209046-8
Yhteyshenkilö Teemu Ranta
Postiosoite PL 500, Kärrytie 1
Postinumero 61300
Postitoimipaikka Kurikka
Maa Suomi
Puhelin +358447224278
Sähköpostiosoite teemu.ranta@kurikka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kurikka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kurikka?id=241347&tpk=6d96465e-a1e7-4e29-ab1d-70cc0079c097
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vanhojen omakotitalojen purku-urakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241347
Hankinnan kuvaus

Kurikan kaupungin omistaminen vanhojen omakotitalojen purkaminen. Kurikan kaupunki pyytää tarjoustanne Jalasjärvellä sijaitsevan Marketan kotina toimineen rakennuksen sekä vanhan eläinlääkäritalon purkutöistä. Kohde 1 on 1970-luvulla rakennettu tiiliverhoiltu talo. Rakennus on 1 kerroksinen. Perustukset ovat betonista, kantavat rakennusosat puusta. Vesikatteena on huopakate. Kohteen ulko-ovet jäävät tilaajan haltuun. Ulko-ovia purkaessa tulee huomioida, että puretut ovet jäävät uudelleen asennettavaan kuntoon. Ulkokatos ei kuulu purkutyö urakkaan. Ulkoseinä rakenne on työselityksen mukaan sisältä ulospäin seuraavanlainen: - seinälevy - muovitiivistyspaperi - puurunko + levyvilla - muovieristyspaperi - vinolaudoitus - julkisivu tiili Kohteeseen on tehty asbestikartoitus, jonka tulokset liitteenä. Kohteen osoite on Koskitie 8d, 61600 Jalasjärvi. Tarjouksen tekijä on velvollinen tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Esittelyt: kiinteistönhoitaja Kim Niemistö 044-7234667 Kohde 2 on 1960-luvulla rakennettu puurakenteinen rakennus. Rakennuksessa on 1 kerros + rakennuksen toisessa päädyssä on kellari. Perustukset ovat betonista, kantavat rakennusosat betonista ja puusta. Ulkoverhouksena on puuverhous. Kattomuoto on harjakatto ja vesikatteena on peltikate. Kohteen ulko-ovet jäävät tilaajan haltuun. Ulko-ovia purkaessa tulee huomioida, että puretut ovet jäävät uudelleen asennettavaan kuntoon. Ulkoseinä rakenne on työselityksen mukaan sisältä ulospäin seuraavanlainen: - lastulevy 12 mm - eristyspaperi - mineraalivilla 100 mm + puurunko - vuorauspaperi - vinolaudoitus - tuuletusrimat + ulkovuorauslaudat Kohteeseen on tehty asbestikartoitus, jonka tulokset liitteenä. Tämän lisäksi rakennuksessa on työselityksen mukaan asbestisementtiputkista toteutettu iv-kanavisto. Putkiston tiivisteinä on käytetty asbestinauhaa. Kohteen osoite on Koskitie 8c, 61600 Jalasjärvi. Tarjouksen tekijä on velvollinen tutustumaan kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Esittelyt: kiinteistönhoitaja Kim Niemistö 044-7234667

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1) Rakennustyöt: poisto (IA26-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kurikka (K301)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.6.2019 - 31.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Purku-urakoitsijalla (tai urakoitsijan alihankkijalla) tulee olla voimassa oleva asbestipurkutyölupa. Asbestin purkutyö tulee suorittaa asbestityönä asbestityötä koskevan lainsäädännön (684/2015) mukaisesti ja työsuojelumääräysten mukaan viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja on vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista velvoitteista myös alihankkijoiden osalta. Alihankkijat on hyväksytettävä tilaajalla. Tilaajalla on oikeus hylätä esitetyt alihankkijat. Alihankkijoihin pätee samat vaatimukset, kuin tarjouksen tekijään. Purku-urakoitsijalla ei tarvitse olla asbestipurkulupaa, jos asbestipurkamisen suorittavalla alihankkijalla on voimassa oleva lupa. Pääurakoitsijalla ja muilla jätteitä kuljettavilla tulee olla jätelain mukaiset kuljetusluvat (ELY:n luvat kuljetuksiin). Jätteet tulee lajitella ja hyödyntää jätelain mukaisesti ja näistä on tarvittaessa annettava tilaajalle raportti. Tilaajavastuulaki: Tarjoukseen liitetään tilaajavastuulain mukaiset enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset: o Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. o Kaupparekisteriote. o Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä. o Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. o Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. o Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. o Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote. Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen laatimiskieli on kokonaisuudessaan suomi. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat kelpoisuuehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen. Soveltuvuusvaatimukset tarkistetaan tarjouskilpailun voittajalta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin