«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iin kunta : Iin kunnan sähkötekniset asennukset ja korjaustyöt puitejärjestelynä

28.05.2019 08:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011983
Tarjoukset 19.6.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iin kunta
Y-tunnus 2054621-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut
Yhteyshenkilö Hannu Palsi
Postiosoite PL 24
Postinumero 91100
Postitoimipaikka Ii
Maa Suomi
Puhelin +358407541011
Sähköpostiosoite hannu.palsi@ii.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ii.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ii?id=241320&tpk=682f4a6e-d2cf-4d23-b2d9-38dab23657aa
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Iin kunnan sähkötekniset asennukset ja korjaustyöt puitejärjestelynä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241320
Hankinnan kuvaus

Iin kunnan Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut pyytää tarjousta Iin kunnan sähköteknisistä asennuksista ja korjaustöistä, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 1.8.2019 - 31.7.2021. ja mahdollinen optiokausi 1.8.2021-31.7.2022. Option käytöstä ilmoitetaan erikseen puoli vuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuksen tekeminen edellyttää palveluntuottajalta/jilta yritysvastuullisuutta ja sitoutumista sopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ii (K139)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.7.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Työssä käytettävällä henkilöstöllä tulee olla sähköalan ammattitutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus ko. alan töistä, tai mikäli henkilöllä ei ole ammattitutkintoa. Työmaalla työskentelevillä henkilöillä tulee olla työturvallisuuskortti, tai tarjoajan tulee tarjouksessaan sitoutua sellaiset hankkimaan ennen töiden aloittamista.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset tai vaihtoehtoisesti Tilaajavastuu.fi-yritysraportti. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimusten allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Selvitykset käytettävän henkilöstön koulutuksesta ja kokemuksesta. Mikäli vaaditut vähimmäiskelpoisuusehdot eivät täyty, tullaan tarjous hylkäämään.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään puitejärjestelyä, johon toimittajat valitaan avoimella menettelyllä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin