«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka : Uniapnean hoidossa käytettävien APAP-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011976
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-251784

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS-Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Susanna Ahlroth
Sähköpostiosoite:susanna.ahlroth@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uniapnean hoidossa käytettävien APAP-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olivat uniapnean hoidossa käytettävät APAP-laitteet ja niihin liittyvät palvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena olivat uniapnean hoidossa käytettävät APAP-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Puhuttaessa tuotteesta tai laitteistosta, tarkoittiin sillä kokonaisuutta, johon kuuluu laite, ohjelma sekä laitteen etähallinta sekä niihin liittyvät toiminnan mahdollistavat palvelut. Hankinnan kohteen vaateet ja muut yksityiskohdat oli kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. HUOM: Uniapnean hoidossa käytettävät maskit ja niihin liittyvät tarvikkeet kilpailutetaan erikseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): HInta 60
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Takuuajan pituus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Takuuajan huollot10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laitteessa on mahdollisuus pitkäaikaiskäytössä paineen nousua pehmentävään toimintoon2
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Paineen nousua pehmentävää toimintatilaa voidaan säätää etänä vähintään päälle/pois1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Uloshengityspainetta helpottavaa toimintoa voi säätää etänä päälle/pois sekä ilmoitetulla säätöalueella1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoaja pystyy toimittamaan potilaan flow- eli ilmavirtauskäyrät / ilmavirtausgrafiikan pilvipalvelun kautta1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Pilvessä olevat tiedot voidaan kokonaisuudessaan siirtää HUSin yksiköiden välillä esim. hoitovastuun siirtyessä ilman lisäkustannuksia HUSin pääkäyttäjän toimesta1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Etähallinnan aktivaatiosta hoitoyksikössä ensimmäiseen laitetietojen purkuun pilvipalveluun kuluu vähemmän kuin 24 tuntia1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Etähallinnan ohjelma on sama laitteen aloitukseen, tarkastukseen että etäseurannassa1
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laitteeseen liitettävän oksimetrin tallentamat hoitotiedot voidaan arvioida samalta näytöltä muiden laitteen tallentamien hoitotietojen myös etähallinnan kautta2
Hinta ks alla
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta kokonaan tai osittain korkeintaan kahdella (2) yhden (1+1) vuoden pituisella optiokaudella. Tilaaja päättää optiokausien käyttöön ottamisesta erikseen ja ilmoittaa siitä sopimusosapuolille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Tilaaja varaa oikeuden käyttää optiota vain osaan sopimuksen tuotteista.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 179-405077

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Uniapnean hoidossa käytettävien APAP-laitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
1.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:ResMed Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1786754-0
Postiosoite:Hevosenkenkä 3
Postinumero:02600
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Internet-osoitehttps://www.resmed.com/fi-fi/consumer.html
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:5500000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset olivat sallittuja. Mikäli tarjoaja antoi rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tuli tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjoupyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous oli aina erillinen oma tarjouksensa. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Voittajaksi valitun tarjoajan oli toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä hankinnassa tarjoajalta itseltään on vaadittu. Alihankkijaa koskevat tiedot tuli antaa erillisellä liitteellä, joka ladattiin osaksi tarjousta ja liite tuli nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien oli sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.5.2019
«« Takaisin