«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Alajärven kaupunki : Mt 7115 Hirsikangas - Koskenvarsi kevyen liikenteen väylä

28.05.2019 09:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011974
Tarjoukset 24.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Alajärven kaupunki 0177619-3 /
Tekninen lautakunta
Pentti Yli-Olli
Alvar Aallon tie 1
62900
Alajärvi
Puh. +358624122226

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Alajärven kaupunki
Y-tunnus 0177619-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekninen lautakunta
Yhteyshenkilö Pentti Yli-Olli
Postiosoite Alvar Aallon tie 1
Postinumero 62900
Postitoimipaikka Alajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358624122226
Sähköpostiosoite pentti.yli-olli@alajarvi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.alajarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mt 7115 Hirsikangas - Koskenvarsi kevyen liikenteen väylä
Hankinnan kuvaus

Rakennusurakan kohde on Mt 7115 Hirsikangas - Koskenvarsi kevyen liikenteen väylän rakentaminen kokonaisurakalla Soilcon Oy:n laatiman urakkaohjelman 23.5.2019 mukaan.

Urakkaan kuuluu suunnitelman mukaisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen valaistuksineen paaluvälillä 0…1360 kaikkine hankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valmiiksi.

Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään halukkaille tarjoajille sähköpostilla. Tarjoaja lähettää pyynnön tarjouspyyntöasiakirjoista suunnittelijalle sähköpostiosoitteeseen jouni.maenpaa@soilcon.fi ja saa vastauspostissa suunnitelma-aineiston pakattuna zip –tiedostona.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Alajärvi (K005)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
24.6.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön kriteerit täyttävä halvin tarjoushinta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää alle 2 kk vanhat tilaajavastuulain mukaiset todistukset (kopiot):

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakko-perintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.

2) kaupparekisteriote.

3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Lisäksi tarjoukseen on liitettävä kopio voimassa olevasta vastuuvakuutuskirjasta.

Tilaajavastuulain mukaiset todistukset yhteiskuntavelvollisuuksien täyttämisestä voi korvata RALA ry:n yritysraportilla tai Tilaajavastuu.fi:n raportilla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.6.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjoushinnan tulee olla voimassa vähintään kuukauden ajan viimeisestä jättämispäivästä lukien.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Alajärven kaupunki:

Yleisten alueiden päällikkö Pentti Yli-Olli, (06) 2412 2226, 044 2970 226

Tekninen johtaja Jouni Hänninen, 044 2970 381

Soilcon Oy:

Jouni Mäenpää, 040 546 3502

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

A 654 Tarjouspyyntökirje 20190523.pdf

B 654 Asiakirjaluettelo 20190523.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin