«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Veikkaus Oy : Tutkimuspalvelut

28.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011965
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 103-250190

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2765220-1
Postiosoite:PL 1
Postinumero:01009
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Hyrsky
Puhelin:+358 404878635
Sähköpostiosoite:harri.hyrsky@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.veikkaus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Rahapelit

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tutkimuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Markkinatutkimuspalvelut. (79310000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Veikkauksen rahapelitoimintaan liittyvät asiakas-, väestö- ja markkinatutkimuspalvelut, joiden avulla Veikkaus kasvattaa kuluttajaymmärrystä etuasiakkaista ja muista pelaajista, sidosryhmistä, asiakaskokemuksesta, tuotteista ja palveluista hyödyntäen monipuolisesti eri tutkimusmenetelmiä. Veikkaus teettää tutkimuksia sekä jatkuvina palveluina että ad hoc tarpeesta. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen, joihin kuuluu osa-aluekohtaisesti seuraavat tutkimustyypit: Osa-alue 1: - Kvantitatiiviset tutkimukset ja - Kvalitatiiviset tutkimukset Osa-alue 2: - Palveluseurannan Mystery shopping – tutkimukset Huom. Henkilöstötutkimukset, käytettävyystutkimukset ja mainonnan tutkimukset (kuten tracking- ja kampanjatutkimukset) eivät sisälly hankinnan kohteeseen. Tarjoaja voi valintansa mukaan tarjota vai toiselle tai molemmille osa-alueille. Osa-alueet vertaillaan omina kokonaisuuksinaan ja kummallekin osa-alueelle valitaan omat palveluntuottajat.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot. (79300000-7)
Markkinatutkimuspalvelut. (79310000-0)
Kyselytutkimuspalvelut. (79311000-7)
Tutkimusten suunnittelupalvelut. (79311100-8)
Tutkimusten suorittamispalvelut. (79311200-9)
Tutkimusten analysointipalvelut. (79311300-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee voida tähän osa-alueelle tarjotessaan pystyä toimittamaan Veikkaukselle molempia alla mainittuja tutkimustyyppejä ja vähintään seuraavia tutkimusmenetelmiä ja niiden puitteissa toteutettavia tutkimusmuotoja ja käytettäviä tutkimusvälineitä: Kvalitatiiviset tutkimukset: • Luonteeltaan pääasiassa kertaluonteisia tutkimuksia • Käytettävissä olevat tutkimusmuodot tulee olla vähintään seuraavat: fokusryhmät, nettikvalit ja syvähaastattelut • Käytettävissä olevat välineet tulee olla vähintään seuraavat: paikan päällä (esim. ”kentällä”) tehtävät, Palveluntuottajan tiloissa tehtävät, netissä tehtävät ja mobiilisti tehtävät Kvantitatiiviset tutkimukset: • Luonteeltaan sekä kertaluonteisia että toistaiseksi jatkuvia tutkimuksia • Käytettävissä olevat tutkimusmuodot tulee olla vähintään seuraavat: väestökyselyt ja kohdennetut kyselyt • Käytettävissä olevat välineet tulee olla vähintään seuraavat: puhelinhaastattelut, nettipaneelit ja face-to-face -tutkimukset

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vastuuhenkilön kokemus rahapelialalta9 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyyskysely15 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palveluvalikoiman laajuus16 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Raportointi20 pistettä
Hinta 40 pistettä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueen 1 osalta hankinnalla toteutetaan viiden (5) palveluntuottajan puitejärjestely, mikäli tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneitä soveltuvia tarjoajia on valittavana vähintään viisi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluseurannan Mystery shopping – tutkimukset
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Asiakastyytyväisyystutkimus. (79342311-6)
Auditointi- ja tarkastuspalvelut. (79212000-3)
Tutkimusten suunnittelupalvelut. (79311100-8)
Tutkimusten suorittamispalvelut. (79311200-9)
Tutkimusten analysointipalvelut. (79311300-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee voida tähän osa-alueelle tarjotessaan pystyä toimittamaan Veikkaukselle palveluseurannan Mystery shopping – tutkimuksia. Palveluseuranta suoritetaan pääosin testiasioinneilla paikan päällä Veikkauksen määrittämissä kohteissa. Myös muilla tavoin suoritettavat testiasioinnit ovat mahdollisia, kuten esimerkiksi puhelimitse ja sähköisesti suoritettavat palveluseurannat. Palveluseurannan testiasiointikohteita ovat esimerkiksi Veikkauksen omat pelisalit, pelipisteet kumppanien tiloissa ja Casino Helsinki. Tarjoaja voi lisäpalveluna tarjota palveluseurantaa: a) asiakaspalvelun auditointina ja/tai b) alaikäisvalvontana.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vastuuhenkilön kokemus rahapelialalta9 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiakastyytyväisyyskysely15 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palveluvalikoiman laajuus5 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Raportointi5 pistettä
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tulostenseuranta11 pistettä
Hinta 40 pistettä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjoaja voi lisäpalveluna tarjota palveluseurantaa: a) asiakaspalvelun auditointina ja/tai b) alaikäisvalvontana. Lisäksi optiona pyydetään osa-alueelle 2 tarjoavilta tarjoajilta hintaa ”Mystery shoppaus palvelukokemuksen varmistamiseksi pelisaleissa” - tutkimukselle. Toimeksiannon kuvaus on tarjouspyynnön liitteenä 6. Option tarjoaminen ei vaikuta puitejärjestelyyn pääsyyn. Siten se puitejärjestelyn osa-alueelle 2 valittu palveluntuottaja, joka on antanut halvimman hinnan kyseiselle toimeksiannolle, valitaan toimittamaan toimeksiantoa. Tutkimus toimeenpannaan arviolta tammikuun alusta 2019.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueen 2 osalta hankinnalla toteutetaan kolmen (3) palveluntuottajan puitejärjestely, mikäli tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneitä soveltuvia tarjoajia on valittavana vähintään kolme.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 206-470523

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kantar TNS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114300-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Palveluseurannan Mystery shopping – tutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kantar TNS Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114300-3
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
21.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taloustutkimus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0114711-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Palveluseurannan Mystery shopping – tutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
29.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Palvelu Plus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0650208-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
5.2.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:8
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Frankly Partners Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2241633-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Norstat Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1597387-6
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Pori (K609)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2000000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakua tuli hakea 14 päivän kuluessa hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.5.2019
«« Takaisin