«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Turun seudun puhdistamo Oy : Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpitopalvelu ajalle 1.5.2020-31.12.2025

28.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011955
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 103-250294

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1774713-5
Postiosoite:Polttimonkatu 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:TURKU
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jyrki Haapasaari
Sähköpostiosoite:jyrki.haapasaari@turku.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.turunseudunpuhdistamo.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpitopalvelu ajalle 1.5.2020-31.12.2025
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Järjestelmän ylläpito. (50324100-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Turun seudun puhdistamo Oy on neljäntoista kunnan omistama palveluntuottaja, joka tarjoaa omistajilleen hyvänlaatuista jätevedenpuhdistuspalvelua kustannustehokkaasti. Yhtiö vastaa ja huolehtii Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta.

Tämän hankinnan kohteena on tilaajalla käytössä olevan rakennusautomaatiojärjestelmän ylläpito ajalla 1.5.2020-31.12.2025.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 350000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta pitää sisällään Turun seudun puhdistamo Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmän perusylläpidon, optimoinnin ja räätälöinnin sekä elinkaari- ja WESUS-palvelun.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste:
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Rakennusautomaation ylläpitopalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Honeywell Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0195809-3
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:350000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Turun seudun puhdistamo Oy:llä on käytössä tietty rakennusautomaatiojärjestelmä. Kyseisellä järjestelmän toimittajalla on yksinoikeus hoitaa järjestelmän ylläpitopalveluita (hankintalain 40.2 §:n 2 kohta). Ylläpidolle ei ole järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja. Hankinta täyttää siten myös lainkohdassa esitetyn suorahankinnan käyttöä koskevan lisäedellytyksen.

Turun seudun puhdistamo Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmä on hyvin kompleksinen kokonaisuus. Järjestelmän toimivuus on keskeinen osa koko laitoksen toimintavarmuutta. Sopimuskumppaniksi valitulla toimittajalla on hankinnan edellyttämää osaamista ylläpitopalvelun toteuttamiseen turvallisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

«« Takaisin