«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Centria-ammattikorkeakoulu Oy : Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan toimipisteen kiinteistönhuolto

05.06.2019 10:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011949
Tarjoukset 5.7.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 1097805-3
Yhteyshenkilö Heli Lauronen
Postiosoite Talonpojankatu 2
Postinumero 67100
Postitoimipaikka Kokkola
Maa Suomi
Puhelin +358407299954
Sähköpostiosoite heli.lauronen@centria.fi
Internet-osoite (URL) www.centria.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite hankinnat@centria.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammattikorkeakoulu

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Centria-ammattikorkeakoulun Ylivieskan toimipisteen kiinteistönhuolto
Hankinnan kuvaus

Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieskan toimipisteen, Vierimaantie 7, kiinteistöpalvelujen hoitaminen liitteenä olevan tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ylivieska (K977)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Liitteenä olevassa tarjouspyynnössä

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Liitteenä olevassa tarjouspyynnössä

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Liitteenä olevassa tarjouspyynnössä

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.7.2019 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2019 asti.

Lisätietoja

Pyydämme tarjoajia ennen tarjouksen tekemistä tutustumaan kohteisiin. Ajat varataan viikolle 24 vahtimestari Esa Isokoskelta , puh. 044 4492510, esa.isokoski@centria.fi.

Mahdolliset tarjouspyyntöä koskevat kysymykset toimitetaan laatupäällikkö Heli Lauroselle sähköpostitse heli.lauronen@centria.fi viimeistään 14.6.2019 mennessä. Kaikista esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään sähköpostitse kaikille halukkaille 19.6.2019 mennessä. Jokaisen tarjoajan velvollisuus on ilmoittaa sähköpostiosoitteensa 14.6.2019 mennessä ja varmistaa, että mahdolliset tarjouspyynnön täsmennykset sekä lisäkysymysten vastaukset on huomioitu tarjouksessa.

Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Centrian_kiinteistöpalvelut 2019.pdf

Liite1 Tarjouslomake.xlsx

Liite2 Laatulomake.xlsx

Liite 3 Palvelukuvaus.pdf

Liite 4 Asemapiirros.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin