«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Ammatinvalinta- ja uraohjaus Hämeen TE-toimisto - puitejärjestely

27.05.2019 13:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011944
Tarjoukset 27.6.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Postiosoite PL29
Postinumero 15141
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.hame@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=239156&tpk=07a1eaec-80d3-41bb-ada4-eb583a0737b3
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion aluehallinto
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Ammatinvalinta- ja uraohjaus Hämeen TE-toimisto - puitejärjestely
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HAMELY/1013/2018
Hankinnan kuvaus

Ammatinvalinta- ja uraohjauksen määrittää Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916, 4. luku, 3§: Työ- ja elinkeinoviranomainen voi tarjota ammatinvalinta- ja uraohjausta henkilöasiakkaan tukemiseksi ammatinvalinnassa, ammatillisessa kehittymisessä, työelämään sijoittumisessa ja elinikäisessä oppimisessa. Henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen, osaamisen sekä soveltuvuuden selvittämiseksi ammatinvalinta ja uraohjauksessa voidaan asiakkaan suostumuksella tarvittaessa käyttää asianmukaisia psykologisia arviointimenetelmiä. Palvelun toteuttaa Valviran rekisteristä löytyvä laillistettu psykologi.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
50000.00 - 200000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Uraohjauspalvelut. (79634000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
5.8.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä (www.hankintailmoitukset.fi). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan perustellusta ja todellisesta syystä osittain tai kokonaan (hankintalaki 125§). Hankintayksikkö pidättää myös oikeuden olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Hankinnan siirtäminen tai keskeyttäminen ei aiheuta maksuvelvollisuutta hankintayksikölle. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjousten soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä tiedottaminen 6. Puitesopimusten solmiminen. Puitesopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintapäätökseen on oikeus hakea muutosta tai hankintaoikaisua. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Hankinnassa noudatetaan seuraavia ohjeita ja lakeja - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2015 - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessa alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuun (1233/2006) säädöksiä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.6.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin