«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Keva : Eläkemaksuaineistojen välityspalvelu pankeille sekä etuustietoaineistojen välityspalvelu tulorekisteriin

28.05.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011936
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 103-249677

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0119343-0
Postiosoite:Keva
Postinumero:00087
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Niskanen
Puhelin:+358 400826478
Sähköpostiosoite:merja.niskanen@keva.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keva.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Eläkemaksuaineistojen välityspalvelu pankeille sekä etuustietoaineistojen välityspalvelu tulorekisteriin
Viitenumero:
133/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tiedonsiirtopalvelut. (72318000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keva on uusimassa eläkkeiden maksujärjestelmää ja tämän ennakkoilmoituksen kohteena on eläkemaksuaineistojen välityspalvelu pankeille sekä etuustietojen välityspalvelu tulorekisteriin. Sopimusta ei jaeta osiin, koska hankittavan ratkaisun tulee toimia kokonaisuutena saumattomasti yhteen maksatusjärjestelmän kanssa ja valittavalla toimittajalla pitää olla tällaisen kokonaisuuden toimivuudesta näyttöjä, asiakasreferenssejä. Osiin jakaminen aiheuttaisi teknisiä ja toiminnallisia ongelmia sekä epäselvyyksiä vastuukysymyksissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankintailmoituksen kohteena on eläkemaksuaineistojen välityspalvelu pankeille sekä etuustietojen välityspalvelu tulorekisteriin. Keva on uusimassa eläkkeiden maksatusjärjestelmää, jolla tullaan maksamaan kuukausittain noin 700 000 eläkemaksua pankkeihin. Keva hakee tehokasta ja luotettavaa kumppania eläkkeiden siirtoon Kevan maksatusjärjestelmästä. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon tallennetaan eläke- ja etuustiedot. Keva hakee tehokasta ja luotettavaa kumppania eläke- ja etuustietojen automatisoituun tiedonsiirtoon Kevan maksatusjärjestelmästä Tulorekisteriin. Hankintasopimuksen tavoitteena on ottaa käyttöön pankkien määrittelyiden mukaisesti muodostettujen XML-aineistojen välityspalvelu pankeille sekä Tulorekisterin määritysten mukaisten XML-aineistojen välityspalvelu tulorekisteriin. Hankinnan ulkopuolelle jäävät Kevan muiden maksuaineistojen siirrot pankkeihin sekä muista järjestelmistä saatavien etuustietojen siirrot tulorekisteriin.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
27.6.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkoilmoitus, jolla ei pyydetä tarjouksia, eikä se velvoita Kevaa toteuttamaan varsinaista hankintaa. Ennakkoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jossa hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus kommentoida hankintaa koskevaa alustavaa materiaalia sähköpostitse ja tarvittaessa käydä teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen. Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa osallistua alustavan hankintamateriaalin kommentointiin ja tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen merja.niskanen@keva.fi otsikolla: "Keva, tekninen vuoropuhelu". Hankintayksikkö varaa oikeuden käydä tarkempaa vuoropuhelua vain osan kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kanssa. Ennakkoilmoituksessa esitetty kuvaus on alustava ja suuntaa antava ennakkotieto.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.5.2019
«« Takaisin