«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : OSALLISTUMISHAKEMUS: Valvomoajoneuvojen ja Johtamisajoneuvojen suunnittelu ja varustelu

05.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011934
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 108-264123
Osallistumishakemukset 15.7.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
PL 69
33541
Tampere
Puh. +358299800

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Ks. edellä yhteyspiste(et)

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

OSALLISTUMISHAKEMUS: Valvomoajoneuvojen ja Johtamisajoneuvojen suunnittelu ja varustelu

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Millog Oy Lylyn toimipiste, Varikontie 235, Lyly
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

OSALLISTUMISHAKEMUS: Tietoliikenneverkon Valvomoajoneuvojen ja Johtamisajoneuvojen suunnittelu ja varustelu MB Unimog -maastokuorma-autojen alustalle, yhteensä kymmenen (10) kappaletta.

Maavoimien liikkuvien tietoliikenneverkkojen valvontaa varten tullaan varustelemaan Valvomoajoneuvoja ja Johtamispaikkoja, joiden alustana on Mercedes Benz Unimog U1300L -maastokuorma-auto varustettuna noin 10 jalan pituisella laitesuojalla. Laitesuojille tehdään tarvittavat rakenteelliset muutokset, kuten lämpöeristys, niihin asennetaan erilaista maavoimien käyttämää tietoliikennelaitteistoa sekä matkustuspaikkoja. Ajoneuvoon asennetaan integroitu sähkövoimakone ja laitesuojaan rakennetaan LVI-järjestelmä.

Hankinnan kohteena on Valvomoajoneuvojen ja Johtamispaikka-ajoneuvojen varustelun suunnittelu ja toteuttaminen, maastouttamisjärjestelmät ja dokumentointi sekä koulutus Asiakkaan ja Millog Oy:n henkilöstölle. Valvomoajoneuvon rakenne sekä sen osien tekniset vaatimukset tullaan esittämään tarjouspyynnön liitteissä.

Hankinnan aikana vuosina 2019–2020 on tavoitteena varustella 10 Valvomoajoneuvoa maavoimien joukoille.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjaus-, valvonta- ja viestintäjärjestelmät. (35711000-1)
II.1.7 Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuilleKyllä
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksistaKyllä
Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III osaston mukaisessa menettelyssäEi
Sopimuspuoleksi valitulla tarjoajalla on velvollisuus eritellä, mitkä osat tai minkä osan tarjouksestaan se aikoo teettää alihankintana vaaditun osuuden yli, sekä ilmoittaa jo nimetyt alihankkijatEi
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

2.500.000EUR ml. lisähankintavaraus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

2500000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Kyllä

Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus:

Hankintaan tullaan sisällyttämään lisähankintavaraus 26 Varustelun hankinnalle vuosille 2019-2022.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Ehdokkaan tulee olla sijoittumismaassaan merkitty ammatti- ja elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteri).

Osoittaminen: Y-tunnus / VAT-numero / vast.

Ehdokkaan tulee olla täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittumismaansa, sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot, sosiaaliturva- ja työeläkemaksut.

Osoitus: Ehdokkaan vakuutus. Vakuutuksen allekirjoittamalla henkilöllä tulee olla yrityksen allekirjoitusoikeus. Todistuksia lähetettäessä todistus saa olla maksimissaan kolme (3) kuukautta vanha.

Hankintayksikön on suljettava Tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos Tarjoajaa koskevat puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:ssä ilmoitetut poissulkemisperusteet (Eräisiin rikoksiin syyllistyneiden tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta).

Osoitus: Ehdokkaan tulee osallistumishakemuksessaan vakuuttaa, ettei ehdokasta koske puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste.

Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle Tarjoajan, jota koskee puolustus- ja turvallisuushankintalain 48 §:ssä mainitut poissulkemisperusteet.

Osoitus: Ehdokkaan tulee osallistumishakemuksessaan vakuuttaa, ettei ehdokasta koske puolustus- ja turvallisuushankintalain 48 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste tai antaa selvitys mahdollisista poissulkemisperusteista.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

Alihankkijaa koskevat samat ehdot kuin osallistumishakemuksen jättävää ehdokasta.

Alihankkijasta tulee ilmoittaa vähintään Y-tunnus / VAT-numero / vast.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkistaa toimittajaksi valikoituvan ehdokkaan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen ennen hankintasopimuksen solmimista.

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Tarjoajan taloudellisten ja rahoituksellisten edellytysten tulee olla hankinnan laajuuteen nähden riittävät. Vähimmäisvaatimuksena on, että Tarjoajan vakavaraisuuden on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin riskiluokituksessa on 1- 4 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun Hankintayksikön hyväksymän selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajat, joiden Riskimittarin riskiluokitus Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokituksessa on 5, suljetaan tarjouskilpailusta.

Hankintayksikön pyynnöstä Tarjoajan on toimitettava Suomen Asiakastieto Oy:n Riskimittarin riskiluokitus. Riskimittari ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

Mikäli riskiluokitusta ei ole saatavilla, Tarjoaja sitoutuu pyynnöstä toimittamaan Hankintayksikölle tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä muut tilinpäätösasiakirjat. Jos Tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa Hankintayksikölle edellä mainittuja asiakirjoja, se voi osoittaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla Hankintayksikön hyväksymällä tavalla.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Mahdolliset vähimmäisvaatimukset:

Tarjouspyynnön saamisen ehtona toimittajaehdokkailta edellytetään, että heillä on:

1) Kyky toimia Valvomoajoneuvojen varustamisessa kokonaisvastuullisena järjestelmätoimittajana (riittävä ja osoitettu näyttö tietotaidosta).

Tämä arvioidaan siten, että ehdokkaalla on oltava käytettävissään riittävä tietämys ja osaaminen nykyaikaisesta puolustusvoimilla käytössä olevasta liikkuvasta viestijärjestelmästä ja sen asentamisesta toimivaksi kokonaisuudeksi ilmoitettuun ajoneuvoalustaan/laitesuojaan. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee olla selvitys kohdan 1) toteutumisesta, jossa ehdokas kuvaa tässä pyydetyn tietämyksen ja osaamisen. Edellä mainitun selvityksen tueksi ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa referenssiluettelo

vastaavan tyyppisistä ratkaisuista, joissa yhdistyvät työskentelytila ja henkilökuljetusmahdollisuus ja jonka toimittaja on suunnitellut ja toteuttanut paketti- tai umpikuorma-autoon tai kuorma-auton kuormakoriin sekä toimittanut asiakkaalle hyväksytysti käyttöön. Referenssiksi hyväksytään ratkaisut viimeisen 10 vuoden ajalta ja niitä tulee olla vähintään yksi (1):

2) Ehdokkaan tulee noudattaa Tuotteiden valmistuksessa ja tarkastuksessa vähintään AQAP 2100 edition 3 tai uudemman version mukaisia menettelyitä. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee toimittaa ehdokkaan vakuutus vaatimuksen 2) täyttymisestä.

3) Valmius ja oikeus luoda 2-tason kunnossapitokyky strategiselle kumppanille Millog Oy:lle. Tämä arvioidaan siten, että ehdokkaan on annettava suostumuksensa kunnossapitokyvyn luomiselle (mukaan lukien tarvittava koulutus ja dokumentaatio) Millog Oy:lle. Lisäksi ehdokkaalla on oltava toiminimenkirjoittajan allekirjoittama vakuutus siitä, että sillä on oikeus luovuttaa kunnossapitokyvyn edellyttämä dokumentaatio ja tietotaito tai, että se lunastaa tarvittavat oikeudet oikeudenhaltijoilta ilman lisäveloitusta Asiakkaalle. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee olla selvitys kohdan 3) toteutumisesta.

4) Kyky toteuttaa suunnittelu- ja varustelutyö Suomessa. Tämä arvioidaan siten, että ehdokas antaa selvityksen siitä missä tiloissa, millä resursseilla ja miten työ on suunniteltu tehtäväksi Suomessa. Osallistumishakemuksen liitteenä tulee olla selvitys kohdan 4) toteutumisesta.

5) Tarjouskilpailuun voidaan ottaa mukaan ainoastaan sellaiset ehdokkaat, joilla on kyky käsitellä ja säilyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) salassa pidettäviä tietoja, jotka on turvallisuusluokiteltu suojaustasoon KÄYTTÖ RAJOITETTU (valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnosta (681/2010).

Voidakseen tehdä arvion ehdokkaan kyvystä käsitellä ja säilyttää edellä mainitun kaltaista materiaalia, hankintayksikkö pyytää ehdokasta toimittamaan selvityksen siitä, millä tavoin ehdokas toteuttaa hankintailmoituksen liitteenä olevan tarjouskierrosvaiheen turvallisuussitoumuksen kohtien 2.2 -2.5 määräykset. Ehdokkaan selvitys voi olla viittaus esimerkiksi Puolustusvoimien ja ehdokkaan väliseen voimassaolevaan turvallisuussopimukseen (sopimuksen viitetiedot) tai muu vapaasanainen selvitys kunkin määräyksen täyttymisestä tai täyttymättä jäämisestä. Hankintayksikkö käyttää saamiaan tietoja turvallisuusarviointinsa perustana.

Hankintayksikkö varaa oikeuden suorittaa turvallisuusauditoinnin ennen luokitellun tarjouspyyntöaineiston lähettämistä, kuitenkin viimeistää ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, jolloin toimittajaksi valikoituvan yrityksen kanssa solmitaan turvallisuussopimus.

Osallistumishakemuksen liitteenä on vaatimuksen 5) osalta oltava:

A. Turvallisuussitoumus täytettynä siihen liittyvine selvityksineen ja liitteineen. (liite: Turvallisuuskartoitus ja sitoutuminen turvallisuusvaatimuksiin)

B. Allekirjoitetut turvallisuusselvityslomakkeet niiden henkilöiden osalta, jotka käsittelevät tarjouspyyntöaineistoa. Selvityksen taso on suppea. (Liitteet: Henkilöturvallisuusselvityshakemus_sidosryhmä ja INFO_turvallisuuselvitys)

C. Allekirjoitetut vaitiolositoumukset niiden henkilöiden osalta, jotka käsittelevät tarjouspyyntöaineistoa. (Liite: Vaitiolovakuutus_uusi_versio2)

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

2335/2019 Osallistumishakemus

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.7.2019 klo 14.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
5.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Turvallisuuskartoitus ja sitoutuminen turvallisuusvaatimuksiin.xlsx

Vaitiolovakuutus_uusi_versio 2.docx

INFO_Turvallisuusselvitys infolomake.pdf

Henkilöturvallisuusselvityshakemus_sidosryhmä.pdf

«« Takaisin