«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : KESKEYTYSILMOITUS. Panossäiliö 130-155 hankinta

29.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011854
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 104-254250

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Vastaanottaja Kirsi Pohjola
Puhelin +358299570422
Sähköpostiosoite purchase3.fdflogcom@mil.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitewww.puolustusvoimat.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

KESKEYTYSILMOITUS. Panossäiliö 130-155 hankinta

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Haapajärvi
NUTS-koodi Haapajärvi (K069)
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on lujite- ja kestomuovista valmistettava panossäiliö, jota käytetään 130-155 panosten (130 TK, 155 K 83) pakkaamisessa varastointia, maastojakelua ja kuljettamista varten suoraan loppukäyttäjälle tai logistisen ketjun eri väliportaille.

Tarjouskilpailu toteutetaan rajoitettuna EU-hankintamenettelynä julkisista puolustus- ja

turvallisuushankinnoista annetun lain (myöh. putu-laki, 1531/2011) mukaisesti.

Hankinnan kohde on puolustus- ja turvallisuushankintalain 5 §:n 2 momentin 1 kohdan tarkoittama puolustustarvike, sillä kyse on Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelossa (2018/C 098/01 ML4.b.1 kohta) määritetystä tuotteesta. Lain kohdan käyttö on perusteltua, sillä hankinnan kohteena oleva panossäiliö on erityisesti suunniteltu sotilaskäyttöön.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Säiliöt, altaat ja astiat; keskuslämmityspatterit ja -kattilat. (44600000-6) Muovi (AB06-7), Lasikuitu (AB20-9)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1218000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2019/S 037-084310 20.2.2019

V kohta: Sopimuksen tekeminen

V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi "Hankinta keskeytetty. Lisäselvitys keskeyttämisestä kohdan VI lisätiedoissa".

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Puolustusvoimien logistiikkalaitos keskeyttää tarjouskierroksella 4454/2018 aloitetun hankinnan sopimusta tekemättä.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityksen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Hankintamenettelyssä on saatu kolme (3) osallistumishakemusta, joista yksikään ei ole osallistumishakemuspyynnön mukainen.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) 75§:n mukainen todellinen ja perusteltu syy.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
28.5.2019
«« Takaisin