«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolangan kunta : Varhaiskasvatuksen palvelujen hankinta

27.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011853
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 102-247615
Tarjoukset 30.06.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/puolanka?id=240844&tpk=1110fc23-70e3-43fd-b617-c3c6b3c8f36d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolangan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0189081-8
Postiosoite:Maaherrankatu 7
Postinumero:89200
Postitoimipaikka:Puolanka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna-Kaarina Uusitalo
Puhelin:+358 445950574
Sähköpostiosoite:anna-kaarina.uusitalo@puolanka.fi
NUTS-koodi:Puolanka (K620)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolanka.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/puolanka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/puolanka?id=240844&tpk=1110fc23-70e3-43fd-b617-c3c6b3c8f36d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Varhaiskasvatuksen palvelujen hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lasten päivähoitopalvelut. (85312110-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolangan kunta pyytää tarjousta varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ulkoistamisesta. Tarjouspyyntö liitteineen saatavilla tämän hankintailmoituksen tarjousasiakirjoissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Puolanka (K620)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Puolanka

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Puolangan kunnan lasten varhaiskasvatuksesta annetun lain (540/2018) mukaisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuslain (628/1998) mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu kokonaisuudessaan kunnan järjestämisvastuulla oleva päiväkotihoito ja perhepäivähoito, esiopetus sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta. Puolangan kunnassa toimii tällä hetkellä kaksi (2) kunnallista päiväkotia, jotka siirtyvät palveluntuottajan operoitaviksi. Varhaiskasvatukseen liittyvä viranomaistoiminta ei sisälly hankintaan. Kunnalla ei ole liikkeenluovutuksella siirtyvää palkattua henkilöstöä. Hankinnan tarkempi kuvaus tarjousasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.7.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi 3 + 2 (optiot). Sopimus voi jatkua myös optioiden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.6.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.7.2019 10:00
Paikka: Puolangan kunta Maaherrankatu 7 89200 Puolanka Pieni neuvotteluhuone

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin