«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Salon kaupunki : Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetusten hankinta

27.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011833
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 102-248083

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Salon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139533-1
Postiosoite:PL 77
Postinumero:24101
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sosiaali- ja terveyspalvelut
Puhelin:+358 27781
Sähköpostiosoite:kirjaamo@salo.fi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.salo.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetusten hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Salon kaupunki pyysi tarjouksia sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetuspalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi on ajalle 1.1.2019–31.12.2020 ja sisältää option ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Tilaaja päättää option käytöstä ja kestosta erikseen. Lisäksi tilaaja varaa itselleen oikeuden tehdä sopimuskauden aikana lisähankintoja tämän hankinnan puitteissa ilman erillistä tarjouspyyntöä. Kuljetustehtävät ovat pääsääntöisesti Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetuksia. Lisäksi tilaaja voi osoittaa liikenteeseen myös muita matkustajia. Tämän tarjouspyynnön mukaisissa tarjouskohteissa käytettävälle kalustolle voidaan sopimuskauden aikana osoittaa sopimuksen mukaisilla hinnoilla myös muita henkilö- ja tavaraliikenteen kuljetustehtäviä. Hankinnan kohteet oli kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1560000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vammaistyön asiakaskuljetukset, Kisko-Perniö
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde sisältää vammaistyön asiakaskuljetuksia Kiskon alueelta Perniön toimintakeskukseen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2021 ja 2022. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetukset Salon hoitolaitoksista Turkuun, TYKSiin
Osa nro:
2-10
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetuksia Salossa sijaitsevien hoitolaitosten ja Turun yliopistollisen keskussairaalan välillä. Lähtöpaikat ovat Kanta-Salo, Perniö ja Suomusjärvi. Kohteessa tarvittavia ajoneuvoja ovat 1) ns. henkilöajoneuvo 2) ns. inva-ajoneuvo ja 3) paari-ajoneuvo.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2021 ja 2022. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetukset Salon alueella
Osa nro:
11-31
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetuksia Salossa sijaitsevien hoitolaitosten välillä ja asiakkaiden kotoa eri toimipisteisiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2021 ja 2022. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Muut sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetukset Turkuun
Osa nro:
32-33
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohteet sisältävät sosiaali- ja terveyspalvelujen (esimerkiksi vammaispalvelut, lastensuojelu) asiakaskuljetuksia Salosta Turkuun joko henkilöajoneuvolla tai inva-ajoneuvolla. Kuljetukset lähtevät mistä tahansa Salon kaupungin alueelta eri kohteisiin Turussa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2021 ja 2022. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puitejärjestely, muut soten kuljetukset
Osa nro:
34
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Salo (K734)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kohde sisältää ne soten asiakaskuljetukset, joiden tarve ei tarjouspyyntöä laadittaessa ole tiedossa. Nämä kuljetustehtävät muodostavat puitejärjestelyn, jossa hankittavan palvelun hinnoitteluperuste ja kesto määräytyvät tapauskohtaisesti. Tilaaja valitsee palveluntuottajan kuljetustehtävään tapauskohtaisella minikilpailutuksella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio vuosille 2021 ja 2022. Tilaaja päättää optioiden käytöstä ja kestosta erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 186-420256

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Vammaistyön asiakaskuljetukset, Kisko-Perniö

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14.12.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suveri & Lintula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1740371-1
Postitoimipaikka:Kisko
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:720000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2-10
Nimi:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetukset Salon hoitolaitoksista Turkuun, TYKSiin

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:22
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:AHV Yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1475472-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Invataksi ja tilausliikenne Jalonen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2475867-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jarmo Hällström Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1769018-3
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kajon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701534-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kasilinja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2620950-7
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Somero (K761)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kentsu 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1343855-4
Postitoimipaikka:Tuohittu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Matkataksit
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2445866-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pyökäri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2169371-5
Postitoimipaikka:Piikkiö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salo Travels
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1300145-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salon Tilausmatkat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1091022-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suveri & Lintula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1740371-1
Postitoimipaikka:Kisko
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi I. Kivirinne yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1307167-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Jarno Marttila
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1457013-5
Postitoimipaikka:Muurla
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Juha-Pekka Honkanen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1742417-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Kiikala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2751863-5
Postitoimipaikka:Kiikala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksiliikenne Beerit Hietarinne
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1301712-7
Postitoimipaikka:Pertteli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu J. Viljamaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1303765-4
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu P. Salakari
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1959224-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxi ja pikkubus Turku Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2500657-2
Postitoimipaikka:Kaarina
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Halikon taksi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0852204-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksi Lauri Ekström, Taksi Jyrki Vainio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2603777-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksipalvelu Janno Kikas, Perniön Taksipalvelu Katja Kikas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2604686-7
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:108000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
11-31
Nimi:
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaskuljetukset Salon alueella

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:AHV Yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1475472-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Invataksi ja tilausliikenne Jalonen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2475867-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jarmo Hällström Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1769018-3
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kajon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701534-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kasilinja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2620950-7
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Somero (K761)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kentsu 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1343855-4
Postitoimipaikka:Tuohittu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Matkataksit
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2445866-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salon Tilausmatkat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1091022-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suveri & Lintula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1740371-1
Postitoimipaikka:Kisko
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Jarno Marttila
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1457013-5
Postitoimipaikka:Muurla
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Juha-Pekka Honkanen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1742417-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Kiikala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2751863-5
Postitoimipaikka:Kiikala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu J. Viljamaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1303765-4
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu P. Salakari
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1959224-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Halikon taksi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0852204-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksi Lauri Ekström, Taksi Jyrki Vainio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2603777-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksipalvelu Janno Kikas, Perniön Taksipalvelu Katja Kikas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2604686-7
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:360000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
32-33
Nimi:
Muut sosiaali- ja terveyspalvelujen kuljetukset Turkuun

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:17
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:AHV Yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1475472-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jarmo Hällström Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1769018-3
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kajon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701534-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kasilinja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2620950-7
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Somero (K761)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kentsu 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1343855-4
Postitoimipaikka:Tuohittu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Matkataksit
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2445866-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pyökäri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2169371-5
Postitoimipaikka:Piikkiö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salon Tilausmatkat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1091022-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi I. Kivirinne yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1307167-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Jarno Marttila
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1457013-5
Postitoimipaikka:Muurla
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Juha-Pekka Honkanen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1742417-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu J. Viljamaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1303765-4
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu P. Salakari
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1959224-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxi ja pikkubus Turku Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2500657-2
Postitoimipaikka:Kaarina
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Halikon taksi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0852204-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksi Lauri Ekström, Taksi Jyrki Vainio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2603777-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksipalvelu Janno Kikas, Perniön Taksipalvelu Katja Kikas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2604686-7
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:360000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
34
Nimi:
Puitejärjestely, muut soten kuljetukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18.3.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:25
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:AHV Yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1475472-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Invataksi ja tilausliikenne Jalonen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2475867-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Jarmo Hällström Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1769018-3
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kajon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1701534-8
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kasilinja Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2620950-7
Postitoimipaikka:Somero
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Somero (K761)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Katuhaukka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0654365-5
Postitoimipaikka:Halikko
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kentsu 1
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1343855-4
Postitoimipaikka:Tuohittu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Matkataksit
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2445866-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Pyökäri Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2169371-5
Postitoimipaikka:Piikkiö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salo Travels
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1300145-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salon Primavera Marianna Lammervo
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1304663-0
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Salon Tilausmatkat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1091022-7
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suveri & Lintula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1740371-1
Postitoimipaikka:Kisko
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi I. Kivirinne yhteenliittymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1307167-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Jarno Marttila
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1457013-5
Postitoimipaikka:Muurla
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Juha-Pekka Honkanen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1742417-6
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Kiikala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2751863-5
Postitoimipaikka:Kiikala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu P. Salakari
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1959224-5
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksi Tapio Laine
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1333874-8
Postitoimipaikka:Raatala
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksiliikenne Beerit Hietarinne
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1301712-7
Postitoimipaikka:Pertteli
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taksipalvelu J. Viljamaa
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1303765-4
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Taxi ja pikkubus Turku Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2500657-2
Postitoimipaikka:Kaarina
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Halikon taksi
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0852204-9
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksi Lauri Ekström, Taksi Jyrki Vainio
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2603777-6
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Yhteenliittymä Taksipalvelu Janno Kikas, Perniön Taksipalvelu Katja Kikas
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2604686-7
Postitoimipaikka:Perniö
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Salo (K734)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:12000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin