«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hollolan kunta : Hollolan sosiaali- ja terveyskeskus, SR-urakka

27.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011810
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 102-246068
Osallistumishakemukset 26.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hollola?id=240103&tpk=aa18c523-9088-4853-a32e-ecf43c5cd016

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hollolan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146248-5
Postiosoite:Virastotie 3
Postinumero:15870
Postitoimipaikka:Hollola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomo Vesikko
Puhelin:+358 447801440
Sähköpostiosoite:tuomo.vesikko@hollola.fi
Faksi:+358 038801474
NUTS-koodi:Hollola (K098)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hollola.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hollola

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hollola?id=240103&tpk=aa18c523-9088-4853-a32e-ecf43c5cd016
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hollolan sosiaali- ja terveyskeskus, SR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hollolan kunta pyytää tarjousta Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen SR-urakasta. Hollolan kunta teettää hankkeen maanrakennustyöt erillisenä urakkana ennen SR-urakan alkamista. Maanrakennusurakan sisältö ja laajuus ilmenevät liitteenä olevista suunnitelmista. Urakkamuoto on SR-urakka kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. SR-urakkaan sisältyvät kaikki suunnittelu- ja rakennustyöt sekä suunnittelu- ja rakennustyössä tarvittavat luvat siten, että kohde voidaan luovuttaa tilaajalle SR-urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa, laatu- ja muiden vaatimuksien edellyttämässä tasossa, toimivuudessa ja kunnossa. Hankkeen pääpiirustukset ovat valmiit. Niihin voi jatkosuunnittelussa tulla vielä vähäisiä muutoksia. Tilaaja hankkii alustavan rakennusluvan, mutta SR-urakoitsijan tulee hankkia lopullinen rakennuslupa ja muut tarvittavat luvat.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 14000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hollola (K098)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on kuvattu tarkemmin tässä tarjouspyynnössä ja siihen liittyvissä liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:27 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista 3-5 ehdokasta. Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena tilaaja-arvoita. Tilaaja-arvoinnin perusteet on esitetty liitteenä olevassa tilaaja-arvioikaavakkeessa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimus 1 Liikevaihdon tulee olla vähintään 25 milj. euroa (alv 0 %) viimeisessä julkaistussa tilinpäätöksessä. Vaatimus 2 Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä (A). (Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoajaa koskeva Rating Alfa yritysraportti tai muun luottolaitoksen (ei pankin) lausunto)

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimus 1 Urakoitsijalla tulee olla referenssinä vähintään 2, yli 2000 brm2 sosiaali- tai terveyskeskus- tai toimitilahanketta viimeisen 5 vuoden aikana. Vaatimus 2 Pääsuunnittelijalla ja arkkitehdilla tulee olla yli 10 v kokemusta ja kokemusta vähintään kolmesta sosiaali- ja/tai terveyskeskus hankkeesta. Urakoitsija voi käyttää myös pääpiirustusvaiheen arkkitehtia ja pääsuunnittelijaa jatkosuunnittelussa. Vaatimus 3 LVIA-pääsuunnittelijalla tulee olla yli 7 v. kokemus ja kokemusta vähintään kahdesta yli 2000 brm2 sosiaali- ja/tai terveyskeskus hankkeesta tai kahdesta vastaavan kokoisesta toimitilahankkeesta. Vaatimus 4 Sähkösuunnittelijalla tulee olla yli 7 v. kokemus ja kokemusta vähintään kahdesta yli 2000 brm2 sosiaali- ja/tai terveyskeskus hankkeesta tai kahdesta vastaavan kokoisesta toimitilahankkeesta. Vaatimus 5 Geo-suunnittelijalla tulee olla yli 7 v. kokemus ja kokemusta vähintään kahdesta yli 2000 brm2 sosiaali- ja/tai terveyskeskus hankkeesta tai kahdesta vastaavan kokoisesta toimitilahankkeesta. Vaatimus 6 Rakennesuunnittelijalla tulee olla yli 7 v. kokemus ja kokemusta vähintään kahdesta yli 2000 brm2 sosiaali- ja/tai terveyskeskus hankkeesta tai kahdesta vastaavan kokoisesta toimitilahankkeesta. Vaatimus 7 Työpäälliköllä ja vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vähintään yhdestä yli 2000 brm2 sosiaali- tai terveyskeskus- tai toimitilahankkeesta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä. Osallistumishakemukset toimitetaan sähköisesti Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta. Osallistumishakemuksessa tulee olla osallistumishakemuksen jättävän yrityksen nimi, yhteyshenkilö sähköpostiosoite ja tässä hankintailmoituksessa yksilöidyt tiedot.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin