«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Rakennekalkki ja kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinoina

27.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011809
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 102-247669
Tarjoukset 01.07.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238014&tpk=048ee5b4-fdaa-4155-931f-a1691d6e56a5

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postiosoite:Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Laura Saijonmaa
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238014&tpk=048ee5b4-fdaa-4155-931f-a1691d6e56a5
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennekalkki ja kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinoina
Viitenumero:
Hankintayksikön diaarinumero VN/3005/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan sisältyvät tutkimus- ja kehittämishankkeet rakennekalkin ja kuitulietteiden käytöstä maatalouden vesiensuojelukeinona. Hankinta koostuu kahdesta osasta: 1: Rakennekalkin peltokäytön valuma-aluemittakaavan vesistövaikutukset 2: Kuitulietteiden peltokäytön valuma-aluemittakaavan vesistövaikutukset Tarjoaja voi tarjota joko vain toista osaa tai molempia osia. Ympäristöministeriö valitsee yhden tai kaksi toimittajaa, joiden kanssa se tekee sopimuksen/sopimukset osista 1 ja 2. Tarkemmin hankinta kuvataan jäljempänä kohdassa II. 2.4.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: 1 ja 2

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tehtäväkuvauksessa (liite 1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kuitulietteet maatalouden vesiensuojelukeinona
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut. (73100000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tehtäväkuvauksessa (liite 1).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja ja sen alihankkijat kuuluvat kaupparekisteriin tai muuhun vastaavaan ammattitoiminnan rekisteriin. Tarjoaja ja sen alihankkijat ovat suorittaneet sijaintimaansa verot ja muut lakisääteiset maksunsa tai ne noudattavat näissä maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Tarjoajan asiantuntijoilla on tekninen ja ammatillinen pätevyys tehtäväalueensa toteuttamiseen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.7.2019 09:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin