«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä : Mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien asumispalvelut

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011788
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245515
Tarjoukset 19.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=231444&tpk=6e9e12d2-3445-4965-a197-c2d3a7e0c7f8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0215606-8
Postiosoite:Keskussairaalankatu 7
Postinumero:15850
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tomi Järvinen
Puhelin:+358 444828927
Sähköpostiosoite:tomi.jarvinen@phhyky.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.phhyky.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Heinolan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068892-9
Postitoimipaikka:Heinola
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@heinola.fi
NUTS-koodi:Päijät-Häme (FI1C3)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.heinola.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/phsotey

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/phsotey?id=231444&tpk=6e9e12d2-3445-4965-a197-c2d3a7e0c7f8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Mielenterveys- ja/tai päihdekuntoutujien asumispalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) pyytää tarjouksia mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tuottamisesta sopimuskaudelle 1.1.2020-31.12.2022 kahdella (2) yhden (1) lisävuoden optiolla. Hankinnan kohteena on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti järjestettävät asumispalvelut niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Hankinta on jaettu kuuteen (6) eri osa-alueeseen osiin: 1. Tuettu asuminen mielenterveys ja päihdekuntoutujille 2. Palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 3. Tehostettu palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 4. Tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille 5. Vaativa tehostettu palveluasuminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 6. Vaativa tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille Hankinta toteutetaan yhteishankintana Heinolan kaupungin kanssa. Kilpailutuksesta vastaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Hankintakokonaisuuteen on mahdollista jättää tarjouksia osa-alueittain. Lisäksi asa-alueiden sisäiset osatarjoukset sallittu. Mikäli sama tarjoaja valitaan palveluntuottajaksi useampaan osa-alueeseen, varaa hankintayksikkö oikeuden yhdistää kyseiset ryhmät samalle sopimukselle. Tarjous voi koskea yhtä, useampia tai kaikkia osia. Myös rinnakkaiset tarjoukset hyväksytään.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1. TUETTU ASUMINEN MIENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tuetussa asumisessa asiakas tarvitsee tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asiakkaan itsenäistä asumista tukiasunnossa joko siirryttäessä palveluasumisesta tukiasuntoon tai kuntoutumisen tukemiseen luotua asumisen tukea vaihtoehtona palveluasumiselle. Tuettu asuminen sisältää kevyen tuen, perustason tuen, vahvan tuen ja erityistason tuen. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. PALVELUASUMINEN MIENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluyksikössä järjestettävää asumista ja palveluja, joihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua, jossa asiakas maksaa erik-seen asumisesta ja palveluista. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
3. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN MIENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
4. TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihdesairauden/päihderiippuvuuden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa tarvitessaan ympärivuorokautisesti hoivaa, huolenpitoa ja tukea omatoimiseen suoriutumiseen ja päihteettömyyteen. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan ja asiakasta tuetaan kiinnittymään päihteettömyyttä tukeviin vertaistukiryhmiin. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa). Kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen ja siirtyminen kevyemmin tuettuun asumismuotoon. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
5. VAATIVA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN MIENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mielenterveydellistä syistä tai mielenterveydellistä syistä ja päihdeongelmista johtuva toimintakyvyn vaje ja palvelun tarve. Asiakas sitoutuu päihteettömään palveluun. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään, jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
6. VAATIVA TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PÄIHDEKUNTOUTUJILLE
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Päijät-Häme (FI1C3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden palvelun tarve johtuu päihderiippuvuuden/päihdesairauden aiheuttamasta toimintakyvyn vajeesta ja palvelun tarpeesta. Asiakas saa jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa, huolenpitoa ja tukea merkittävästi heikentyneen psyykkisen ja/tai fyysisen toimintakyvyn johdosta. Palveluntuottaja järjestää asumiseen ja elämänhallintaan liittyvät palvelut (esim. avustaa liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokailussa ja asunnon siivouksessa). Asiakas kuuluu palveluntarpeeltaan vaativaan asiakasryhmään (esim. dementoituneet päihdekuntoutujat), jolloin kuntoutuksen tavoitteena saattaa pääasiassa olla toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Osa-alue on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevalla palvelukuvauksella (liite 1 palvelukuvaus).

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin