«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väestörekisterikeskus : Digi- ja Väestötietoviraston laskutusjärjestelmä

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011783
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-244797
Tarjoukset 25.06.2019 klo 11.30 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240513&tpk=7961944c-205d-436e-b150-272625f6a4cd

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väestörekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245437-2
Postiosoite:Lintulahdenkuja 4
Postinumero:00640
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Kontkanen
Sähköpostiosoite:hankinnat@vrk.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vrk.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=240513&tpk=7961944c-205d-436e-b150-272625f6a4cd
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Digi- ja Väestötietoviraston laskutusjärjestelmä
Viitenumero:
VRK/2309/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väestörekisterikeskus pyytää tarjousta tulevan Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmästä sekä siihen liittyvistä palveluista tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Uusi Digi- ja väestötietovirasto aloittaa toimintansa 1.1.2020 kun Väestörekisterikeskuksen (VRK), maistraattien ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi. Hankinnan kohteena on Digi- ja väestötietoviraston laskutusjärjestelmä ja siihen liittyvien palvelujen toteuttaminen. Laskutusjärjestelmä on mahdollistettava ainakin seuraavat laskutuksen pääkäyttötapaukset: * Liittymälaskutus: Järjestelmä luo laskun automaattisesti muista järjestelmistä tuotavien asiakas- sekä laskutustietojen pohjalta. * Manuaalilaskutus: Asiakastiedot ja laskutustiedot luodaan suoraan manuaalisesti laskutusjärjestelmään. Laskutusjärjestelmän on mahdollistettava useista eri lähdejärjestelmistä tulevien laskutusaineistojen laskuttaminen, laskujen tallentaminen ja välittäminen reskontraan sekä asiakkaille valtion yleisten periaatteiden mukaisesti. Laskutusjärjestelmän on myös kyettävä ottamaan vastaan asiakastietoja eri järjestelmistä. Järjestelmässä tulee olemaan 100-300 käyttäjää ja sillä laskutetaan 150 000-250 000 laskua per vuosi. Manuaalisen laskutuksen ja asiakasrekisterin toimintojen pitää olla helppokäyttöisiä koska ainakin alkuvaiheessa järjestelmällä tullaan suorittamaan paljon manuaalilaskutusta. Järjestelmän on perustuttava selainkäyttöiseen ratkaisuun, jonka käytettävyys ja eheys ovat korkea-luokkaiset. Järjestelmän pitää olla käytettävissä tietoturva- ja hyväksyntätestattuna 31.12.2019 men-nessä. Laskutusjärjestelmä toteutetaan toimittajan tuottamana kokonaispalveluna (ns. Software as a Service -malli), jossa laskutusjärjestelmän käytön mahdollistavat lisenssit sovitetaan erikseen määritellylle käyttäjämäärälle ja sopimuskaudelle sopiviksi, sekä jossa huomioidaan palvelun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia parantavat versiopäivitykset. Lisäksi hankittava palvelu sisältää käyttöpalveluympäristön, teknisen tuen, käyttäjä- ja käyttöoikeus-hallinnan, käyttöönottoprojektin koulutuksineen sekä tukipalvelut ja pääkäyttäjäkoulutuksen. Käyttöpalveluympäristön on sijaittava Suomessa tai muualla EU/ETA-alueella siten, että se täyttää ST IV -tietoaineistojen käsittelyn tasoiset perustietoturvatasolta edellytettävät vaatimukset. Järjestelmällä on erikseen tuotanto- ja testiympäristöt. Hankinnan kohde on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä yksi (1) Hankinnan kohteen kuvaus sekä muissa tarjouspyyntöön sisältyvissä liitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Pisteytettävät laatuominaisuudet30
Hinta 70
II.2.6) Arvioitu arvo
400000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi ensin neljä (4) vuotta sopimuksen voimaantulosta, jonka jälkeen sitä voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvattu ESPD-asiakirjassa

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 209-477486
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.6.2019 11:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.8.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.6.2019 11:35
Paikka: Väestörekisterikeskus, Lintulahdenkuja 4, Helsinki.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintapäätökseen voi hakea muutosta siten kuin hankintalaissa on asiasta säädetty ja siten kuin hankintapäätöksen liitteenä olevassa oikaisu- ja valitusosoituksessa on ohjeistettu.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin