«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Väylävirasto : Tietopyyntö: Vähäpäästöisten päällystysurakoiden kehittäminen

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011780
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-243559

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ossi Saarinen
Puhelin:+358 295343297
Sähköpostiosoite:ossi.saarinen@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://www.lyyti.fi/reg/Vahapaastoisten_paallystysurakoiden_vuoropuhelu_1058
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietopyyntö: Vähäpäästöisten päällystysurakoiden kehittäminen
Viitenumero:
VÄYLÄ/3643/02.01.12/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden päällystystyöt. (45233220-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa päällystysalan hankintojen markkinoita, kysymyksiä ja tulevia vaatimuksia ympäristönäkökulmasta. Päätökset hankintaprosessin käynnistämisestä tai tietojen hyödyntämisistä hankinnoissa tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöprosessiin osallistumisesta ei makseta mitään korvauksia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tietopyyntöön liittyvä markkinavuoropuhelu koskee päällystysurakoiden päästövähennyksiä ja mahdollisia tulevia ympäristövaatimuksia. Tilaisuus on tarkoitettu päällystealan urakoitsijoille, laitevalmistajille, tilaajapuolen edustajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille toimijoille. Infotilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 31.5 mennessä osoitteessa: https://www.lyyti.in/Vahapaastoisten_paallystysurakoiden_vuoropuhelu_1058 Infotilaisuutta varten on tehty ennakkokysely. Kyselyyn voi jättää vastauksen, vaikka ei pääsisi paikanpäälle. Hankintayksikkö pyytää, että vastauksia tulee vain yksi jokaisesta organisaatiosta. Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Ennakkokysely on osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/A4719AAE320A9D7E Ennakkokysely tai infotilaisuudessa käydyt keskustelut eivät sido osapuolia. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei ole edellytyksenä osallistumiselle myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun.

II.2.14) Lisätiedot:

Tietopyyntö liittyy Energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä vähentävien vaatimusten kehittämiseen päällystehankinnoissa, jota tehdään yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa. Järjestettävän markkinavuoropuhelun tulosten pohjalta määritetään päällystysurakoiden kilpailutuksissa käyttöön otettavia mahdollisia vähimmäisvaatimuksia tai bonusperusteita tuleville vuosille.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Alustava ohjelma: 12.30 Avaus ja tavoitteet 12.45 Asfalttiasemat 13.30 Ajoneuvot ja työkoneet 14.15 Urakkakohtainen ympäristösuunnitelma 15.00 Matalalämpöasfaltti ja uusiokäyttö (RC) 15.45 Yhteenvetoa Paikka: Väylävirasto, Opastinsilta 12 A, Työtila Laituri. Aika: maanantai 10.6.2019 kello 12.30-16.00 Tilaisuuden järjestää Väylävirasto ja Motiva Oy

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin