«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
LapIT Oy : Sähköinen dokumenttienhallinta ja sähköinen arkistointi

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011778
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-244788
Osallistumishakemukset 25.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lapit?id=233606&tpk=8747be4d-d3f9-4af3-99c6-c25b5c61f133

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:LapIT Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1637268-5
Postiosoite:Rantavitikantie 33
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Merja Haikka
Sähköpostiosoite:kilpailutus@lapit.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lapit.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lapit

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lapit?id=233606&tpk=8747be4d-d3f9-4af3-99c6-c25b5c61f133
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisomisteinen yhtiö, joka toimii hankintayksikkönä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sähköinen dokumenttienhallinta ja sähköinen arkistointi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan taustalla on LapIT:n ja sen omistaja-asiakkaiden tarve tukea ja tehostaa tiedonohjausta, dokumentinhallintaa, arkistoinnin kokonaisuuden hallintaa sekä vahvistaa ja varmistaa tiedon, toiminnan ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on myös yhtenäistää järjestelmäkirjoa. Tieto syntyy nykyisin pääosin sähköisenä. Kustannustehokkuuden vuoksi tiedon tulisi pysyä sähköisenä ja mahdollisimman automatisoituna koko prosessin/elinkaaren ajan ilman, että välillä tehdään aikaa vieviä ja kustannuksia lisääviä tulostus – ja manuaalisia toimintoja, jonka vuoksi tarvitaan lain vaatimukset täyttävät sähköisen allekirjoituksen ja arkiston ratkaisut. Tarkoituksena on, että tällä hankinnalla hankittavia ratkaisuja voivat hankkia LapIT:n lisäksi LapIT:n asiakkaat. LapIT Oy:n asiakkaat on hankintalain mukaisesti rajattu omistajiin ja inhouse-yhtiölle sallittuun vähäiseen myyntiin muille.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähköisen dokumenttienhallinnan ratkaisu ja siihen liittyvä henkilötyö
Osa nro:
A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

LapIT:n päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dokumenttien hallinnan ratkaisu hankitaan Asiakkaan harkinnan mukaan joko: 1. SaaS Hybrid palveluina pilvestä tai 2. On- Premises palveluna Hankinnan kohde on kuvattu liitteen 1 kuvassa 1 ja palvelumallit liitteen 1 kuvissa 2 ja 3.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 4 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen 6kk irtisanomisajalla ja tarjoaja 12 kk irtisanomisajalla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö valitsee sopivimmat neuvottelukumppanit osallistumishakemusten perusteella, joille toimitetaan varsinainen tarjouspyyntö

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan kohteena oleva ratkaisu tultaisiin tämän lisäksi tarjoamaan palveluna LapIT:n omistaja-asiakkaille. Dokumenttien hallinnan ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset on kuvattu Liitteessä 1. Lisäksi hankintayksikkö voi tilata konsultointi- ja tukipalvelua.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähköisen arkiston ratkaisu, SÄHKE2 mukainen, ja siihen liittyvä henkilötyö
Osa nro:
B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

LapIT:n päätoimipiste toimii Rovaniemellä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sähköisen arkiston ratkaisu hankitaan Asiakkaan harkinnan mukaan joko: 1. SaaS Hybrid palveluina pilvestä tai 2. On- Premises palveluna Hankinnan kohde on kuvattu liitteen 1 kuvassa 1 ja palvelumallit liitteen 1 kuvissa 2 ja 3

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa 4 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen 6kk irtisanomisajalla ja tarjoaja 12 kk irtisanomisajalla.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö valitsee sopivimmat neuvottelukumppanit osallistumishakemusten perusteella, joille toimitetaan varsinainen tarjouspyyntö.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan kohteena oleva ratkaisu tultaisiin tämän lisäksi tarjoamaan palveluna LapIT:n asiakkaille. Dokumenttien hallinnan ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset on kuvattu Liitteessä 1. Hankintayksikkö voi tilata konsultointi- ja tukipalvelua.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön lopulliset ehdot sekä tämän osallistumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä olevat liiteviittaukset toimitetaan varsinaisessa tarjouspyynnössä, joka julkaistaan myöhemmin vain neuvotteluihin valituille toimittajaehdokkaille

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tehtävät toimitussopimus ei sulje pois hankintayksikön mahdollisuutta ostaa samaa palvelua joltain muulta palveluntuottajalta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
«« Takaisin