«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Liikennevirasto (Väylävirasto) : Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011767
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245388

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto (Väylävirasto)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Saija Kaukonen
Puhelin:+358 295343000
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ans@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.ansfinland.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Finrail Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2512095-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:viestinta@finrail.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.finrail.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kirjanpidon, maksuliikkeen ja palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon tarvittavat järjestelmät
Viitenumero:
LIVI/8489/02.01.07/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat kirjanpidon, maksuliikenteen sekä palkkahallinnon palvelut sisältäen palvelutuotantoon

tarvittavat järjestelmät. Palveluja hankitaan Traffic Management Finland konsernille (TMF). TMF on toimintansa 1.1.2019

aloittava valtion liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa oleva erityistehtäväkonserni. Hankinta toteutetaan

hankintarenkaana. Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena. Hankittavien palveluiden ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa 1.1.2019 otetaan käyttöön kirjanpidon ja maksuliikkeen palvelut seuraavissa kolmessa yhtiössä:

Traffic Management Finland Oy, "Tie Oy" ja "Meri Oy". Muut käyttöönottovaiheet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohteen kuvaus. Lisäksi hankinta sisältää käyttöönottoprojektit, hankinnan kohteena olevien palveluiden ja palvelutuotantoon tarvittavien järjestelmien toimittamisen palveluna sekä palveluiden ja järjestelmien tuki- ja ylläpitopalvelut.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019
VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 079-190389

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: IV.2.1
Muutettava kohta: IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Oikaistava tieto:

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 008-013745

Oikaisu:

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 189-427154

«« Takaisin