«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Ilmatieteen laitos : SOD02- ja SOD03-Antennien huolto-ja tukipalvelut

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011750
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245307

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ilmatieteen laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244664-7
Postiosoite:Erik Palménin aukio 1
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pipsa Ylikantola-Päkki
Puhelin:+358 405729755
Sähköpostiosoite:pipsa.ylikantola-pakki@fmi.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ilmatieteenlaitos.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SOD02- ja SOD03-Antennien huolto-ja tukipalvelut
Viitenumero:
Dnro 18/230/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli Ilmatieteen laitoksen Arktisen avaruuskeskuksen kahden 7,3m satelliittiantennin (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelut (engl. Maintenance and Support Service).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 880250.00 USD

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sodankylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tässä uudessa huolto- ja tukipalvelusopimuksessa on on tarkoituksena yhdistää molempien satelliittiantennien (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelusopimukset yhden sopimuksen alle vuosiksi 05/2019-04/2022.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
SOD02- ja SOD03-Antennien huolto-ja tukipalvelut

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Viasat Inc.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Ei tunnusta
Postiosoite:1725 Breckingridge Plaza
Postinumero:30096
Postitoimipaikka:Duluth, GA
Maa:Yhdysvallat
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:880250.00 USD

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintamenettelynä oli suorahankinta. Peruste suorahankinnalle oli hankintalain 1397/2016 40 §:n kohta 2) teknisestä ja yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnanehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Seuraavin perusteluin: • Satelliittiantennien valmistaja on Viasat Inc. ja huolto- ja tukipalvelusopimus tehdään kyseisen antennivalmistajan kanssa. Huoltotoimet ja varaosat edellyttävät sellaista erityistä tietotaitoa, jota vain valmistajalla on, joten mikään muu taho kuin antennien valmistaja ei voi näin ollen tuottaa ja toimittaa kyseisiä huolto- ja tukipalveluita. • SOD02-satelliittiantennia varten on ollut voimassa huolto ja tukipalvelusopimus (Dnro 40/230/2012) antennivalmistajan kanssa SOD02-antennin takuuajan päätymisestä alkaen vuosille 2013-2016. Sopimusta on jatkettu toimittajan tarjouksen, erillisen työkuvauksen (SOW, Statement Of Work) toimittajan yleisten ehtojen mukaisesti vuosille 2016-2019. • Uudempi SOD03-antenni on ollut toimituksen jälkeisen takuun piirissä vuoden 2018 loppuun sekä lisättynä ylläolevaan huolto- ja tukipalvelusopimukseen välillä 02-04/2019. • Uudessa huolto- ja tukipalvelusopimuksessa tarkoitus on yhdistää molempien satelliittiantennien (SOD02 ja SOD03) huolto- ja tukipalvelusopimukset yhden sopimuksen alle vuosiksi 05/2019- 04/2022. Yhdistämisellä saadaan huoltokäyntien osalta synergiaetuja, joilla pystytään lyhentämään sekä optimoimaan huoltotöiden aiheuttamien huoltoseisokkien kestoa sekä pitkällä aikavälillä laskemaan ylläpidon kustannuksia. • Nyt neuvoteltu (15.4.2019) sopimus on hinnaltaan ja kestoltaan linjassa aikaisempien SOD02-antennin huolto- ja tukipalvelusopimuksien kanssa, ottaen huomioon kohtuulliset kustannusten kasvun, valuuttakurssimuutokset sekä SOD03-antennin sisällyttämisen sopimukseen.

«« Takaisin