«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus:
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011721
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245763
Osallistumishakemukset 01.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=229828&tpk=bded36e1-cf66-4962-b0a7-e7c2d15325c8

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Paavo Nurmen kuja 1 C
Postinumero:00250
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kuva.hankinnat@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=229828&tpk=bded36e1-cf66-4962-b0a7-e7c2d15325c8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tarjouspyyntö kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta
Viitenumero:
229828 HEL 2019-003681
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut. (92000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyytää tarjouksia lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta kulttuurikeskuksiin; Savoy-teatteri, Stoa, Vuotalo, Kanneltalo ja Malmitalo, sekä optioina Caisa ja Annantalo. Tarjouksia pyydetään kokonaisuudesta, joka kattaa seuraavat asiat ks. II.2.4) Kuvaus hankinnasta. Hankinnan kohde on kuvattu liitteissä: Hankinnan kohteen kuvaus liite A Hankinnan kohteen tekninen liite B Hankinnan kohteen myynninedistämispaketti liite C Vertailuperusteena seuraavat liitteet: Hankinnan hintalomake liite D Hankinnan laatuvertailu liite E Hankintaan liittyvät liitteet: Tietosuoja- ja salassapitoliite Henkilötietojen käsittely liite linkki JIT 2015 sopimusehdot linkki Sopimusluonnos

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Liiketoimien ja henkilökohtaisen liiketoiminnan ohjelmatuotteet. (48400000-2)
Myynti- tai markkinointiohjelmatuotteet. (48481000-3)
Myynninedistäminen. (79342200-5)
Palveluntarjoajan palvelut. (72410000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

(1) Lipunmyyntijärjestelmä kulttuurikeskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden käyttöön ennalta rajaamattomalle määrälle loppukäyttäjiä (2) Tarjoajan ylläpitämä lippujen myyntipalvelu puhelimitse (3) Tarjoajan valtakunnallinen lippumyymälöiden palvelu (4) Lippujen valtakunnallinen verkkokauppa, jonka kautta kulttuurikeskusten ja niiden yhteistyökumppaneiden lippuja myydään (5) Järjestelmä ja siihen liittyvien laitteiden asennus kulttuurikeskusten ja lipunmyyntipisteiden laitteisiin (6) Järjestelmä ja siihen liittyvien laitteiden ylläpito tuen koko sopimuskauden ajan (7) Tiedonsiirto nykyisestä lipunmyyntijärjestelmästä uuteen järjestelmään (8) Myynninedistämispaketti, sisältäen palveluita, kanavia ja välineitä (9) Lipunmyyjäpalvelun alueellisiin kulttuurikeskuksiin (optio) (10) Lipunmyyntiautomaatit kulttuurikeskuksiin (asennus, huolto, päivitykset, koulutus) (optio)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.11.2019 - 31.10.2024
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kohdan II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo ilman alv:tä 10 000 000,00 €, on liikevaihto viiden (5) vuoden sopimuskaudella sopimuksen kohteena olevasta palvelusta. Kohdan II.2.7) Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sen jälkeen voidaan käyttää optiovuosia kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty "Poissulkeminen ja soveltuvuus" ESPD -välilehdellä. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita on täytettävä ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset; jokaisen alihankinnan osalta on täytettävä oma ESPD.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kaikkien tarjottujen palveluiden tulee olla käyttöönotettavissa ja kokonaan valmiita heti, kun sopimus on voimassa. Lipunmyyntiautomaattien tulee olla käyttöönotettavissa 1.1.2020 alkaen.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoukseen tulee liittää selvitys tarjottavasta kokonaisratkaisusta, jossa esitetään miten ehdottomat vaatimukset, arvioitavat ominaisuudet ja muut palveluun kuuluvat tehtävät on täytetty ja toteutettu. Selvitys kokonaisratkaisusta ladataan tarjouksen liitteeksi. Ehdottomien vaatimusten täyttymisen ja pisteiden saamisen edellytyksenä pidetään sitä, että selvityksestä käy yksiselitteisesti ilmi kyseessä olevan kohdan toteutuminen Tarjoajan tarjoamassa kokonaisratkaisussa. Tilaajalla on oikeus auditoimalla tarkistaa kaikkien voittaneessa tarjouksessa esitettyjen tietojen paikkansapitävyys. Tilaaja kilpailuttaa hankinnan kaikkien yllä mainittujen kulttuurikeskusten ja yhteistyökumppaneiden puolesta. Tilaaja tekee lipunvälityssopimukset suoraan ja yksinoikeudella talossa konsertteja ja muita tapahtumia järjestävien tapahtumajärjestäjien kanssa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä poikkeukset voivat olla elokuvafestivaaleja, muiden kuin Savoy-teatterin lastentapahtumia sekä joitakin erikseen nimettäviä toimijoita. Tapahtumien luonnista järjestelmään vastaa osin Tilaaja, osin Toimittaja. Tällä hetkellä osassa kulttuurikeskuksissa Tilaaja perustaa tapahtumat. Tarjouspyynnössä vaaditaan, että Toimittaja kykenee tarvittaessa tekemään ne itse. Tilaaja pystyy hallinnoimaan kaikkia tapahtumiaan Toimittajan järjestelmässä. Toimittaja hoitaa lipunmyynnin tilitykset kaikkien järjestelmässään myynnissä olleiden tapahtumien osalta ja jakaa tilitykset ennalta sovituin osuuksin eri toimijoille. Samassa tapahtumapaketissa voi olla useita tilityksen saajia kulttuurikeskusten ja tapahtumajärjestäjien lisäksi, kuten ravintolat ja hotellit. Toimittajan tuottaman puhelinpalvelun ohella Tilaaja pidättää oikeuden sopimuskauden aikana tuottaa omaa puhelinmyyntipalvelua kulttuuritaloissa järjestettävien tapahtumia varten. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn lippujen myyntimäärään sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNNÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT MÄÄRITELMÄT Tilaaja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan kuuluvista kulttuurikeskuksista käytettävä nimitys. Niitä ovat Savoy-teatteri, Vuotalo, Stoa, Malmitalo, Kanneltalo, Caisa ja Annantalo. Tapahtumajärjestäjä Kulttuurikeskuksissa tapahtuman tai konsertin järjestävä ulkopuolinen asiakas ja yhteistyökumppani. Palveluntuottaja Sellainen palveluntuottaja tai tavarantoimittaja, joka ei ole kulttuurikeskus eikä sen Tapahtumajärjestäjä, vaan esimerkiksi ravintolayhtiö. Tarjoaja Kilpailutukseen osallistunut tarjouksentekijä. Myyntiverkosto Kaikki fyysiset paikat (esim. myymälät ja yhteistyökumppaniyritykset), joiden kautta Tarjoajan välittämiä lippuja voi ostaa ja maksaa. Jakeluverkosto Kaikki paikat (ml. myymälät, kioskit, lipunmyyntiautomaatit), joista Tarjoajan välittämiä lippuja saa käyttöformaatissa toimitettuina. Kulttuurikeskusten lipunmyynti Savoy-teatterin, Malmitalon, Kanneltalon, Stoan ja Vuotalon lippumyymälät, joissa myydään lippuja kulttuurikeskuksiin ja tällä hetkellä kaikkiin Lippupisteessä myynnissä oleviin tapahtumiin. Savoy-teatteri toimii myös Ticketmasterin valtakunnallisena lippukauppana. Yleisöasiakas Kulttuurikeskuksissa järjestettävissä tapahtumissa vieraileva henkilö, esim. konsertin tai yritystapahtuman yleisöön luettava henkilö.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin