«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Anttolan koulun kalustehankinta

23.05.2019 15:07
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011708
Tarjoukset 25.6.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Carita Hakkarainen
Postiosoite PL 33
Postinumero 50101
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358151941
Sähköpostiosoite hankinnat@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=236731&tpk=8096767f-7416-404d-8725-201aa3511cd5
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Anttolan koulun kalustehankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
236731
Hankinnan kuvaus

Tällä tarjouspyynnöllä Mikkelin kaupunki pyytää tarjouksia Anttolan koulun irtokalusteista. Anttolan koulun oppilasmäärä on noin 138 oppilasta. Kohteen kuvaus: Koulun pohjapiirustukset ja muut asiakirjat ovat tarjouspyynnön liitteenä. Pohjapiirroksessa yhtenäisellä viivalla merkityt kalusteet kuuluvat rakennusurakkaan. Katkoviivalla olevat kalusteet ovat tämän tarjouspyynnön kohteena. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa kalustesuunnitelmassa on kuvattu koulun asettamat tarpeet ja vähimmäisvaatimukset tarjottaville kalusteille. Hankinnan tavoite ja vähimmäisvaatimukset: Hankinnan tavoitteena on, että hankittavat kalusteet muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kalusteratkaisujen toteutuksessa tulee ottaa huomioon kalusteiden kestävyys, ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys, akustiset olosuhteet, tilojen viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Kalusteissa tulee huomioida myös melua vähentävät ratkaisut. Kalusteiden tulee olla kestäviä ja helposti puhdistettavia. Rehtorin ja opettajien työpisteet tuleet olla sähkösäätöisiä, jotka mahdollistavat eripituisten käyttäjien ergonomisen työskentelyn. Tarjotut kaapit tulee olla lukittavia (ovi tai vaakarulo). Hankinta ei sisällä mattoja. Kalustesuunnitelmaan ei kuulu ICT-laitteet, eikä niitä tule tarjota suunnitelmassa. Luonnontieteen luokan työpöytien pintamateriaali tulee olla haponkestävä. Toimittajan ei tarvitse esittää kaikista tiloista 3D-kuvaa, vaan riittää, että alla mainitut tilat on esitetty suunnitelmassa, muutoin tarjotut tuotteet tulee luetteloida tilakohtaisesti (pohjakuvan numerolla) tarjouksessa. Tarjouksesssa annettujen tuotteiden yksikköhinnat tulee olla voimassa tarvittaessa mahdolliselle lisähankinnalle (optio). Tarjoajan 3D-suunnitelmassa esitettävät ja kuvattavat esimerkkitilat: - Opetusluokka 20 oppilasta, tila nro 102 - Pienryhmätila, tila nro 106 - Aula, tila nro 124, 69,5 m2 - Esiopetustilat, tila nro 128 ryhmä 20, 45,5 m2 - Pienryhmähuone, tila nro 130, 16 m2 - Toimisto, tila nro 134, 11 m2 - Luonnontiede, tila nro 140, 77 m2 - Musiikki, tila nro 142, 84 m2 - Erityisopetus, tila nro 144, 36 m2 - Työtila: tila nro 167, 33,5 m2 - Rehtori: tila nro 171, 23 m2 - Taukotila: tila nro 172, 42,5 m2 Käänteinen kilpailutus: Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena ns. ”ranskalainen urakka”. Hankittavan kalustuksen ja siihen liittyvän muun tarjoukseen sisältyvän sisustuksen tulee olla hinnaltaan satakaksikymmentäviisi tuhatta (125 000) euroa, alv 0 %. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) toimittaja. Toimittajan projektiin osallistuminen: Tarjoajan tulee nimetä tarjouksessa projektihenkilö, joka huolehtii ja avustaa koulun henkilökuntaa kalustuksen lopullisen tilauksen yhteydessä. Valitun toimittajan kanssa tehdään hankinnasta erillinen hankintasopimus. Toimittajan projektihenkilön tulee hankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen yhdessä tilaajan nimeämän työryhmän kanssa viimeistellä lopullinen tilaus ja kalustussuunnitelma. Kalusteiden lopulliset värivalinnat tehdään tilausvaiheessa. Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää +- 20 % tarjotusta määrästä. Olemassa olevia hyväkuntoisia kalusteita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja/tai verhoilumateriaaleja, mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Toimitusaika: Irtokalustaminen voidaan aloittaa arvion mukaan joulukuun alussa 2019. Kalusteet tulee olla toimitettuna vuoden 2019 loppuun mennessä. Aikataulu: Sovitaan tarkemmin tilauksen yhteydessä. Toimitusehto: TOP Anttolan koulu vapaasti paikoilleen asennettuna, vakuutettuna toimittajan lukuun ja pakkausjätteet poiskuljetettuina. Toimitusosoite: Anttolan koulu. Takuuaika ja takuuehdot: Kaikilla kalusteilla ja niihin käytettävillä materiaaleilla tulee olla vähintään 60 kk takuu. Takuun tulee koskea kaikkia tuotevirheitä sekä kuljetus- ja laatuvirheitä.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
125000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Huonekalut (myös toimistokalusteet), sisustustavarat, kodinkoneet ja laitteet (valaistusta lukuun ottamatta) ja puhdistustuotteet. (39000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin