«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Rauman Satama Oy : Petäjäs vaihe 4 rakennusurakka

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011696
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245529
Tarjoukset 01.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/portofrauma?id=240689&tpk=0559659f-e315-429c-82f4-84540f9e5ded

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rauman Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2652182-4
Postiosoite:Hakunintie 19
Postinumero:26100
Postitoimipaikka:Rauma
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Timo Metsäkallas
Puhelin:+358 503039706
Sähköpostiosoite:timo.metsakallas@portofrauma.com
NUTS-koodi:Rauma (K684)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.portofrauma.com

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/portofrauma

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/portofrauma?id=240689&tpk=0559659f-e315-429c-82f4-84540f9e5ded
I.6) Pääasiallinen toimiala
Satamaan liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Petäjäs vaihe 4 rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Satamanrakennustyöt. (45241000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka sisältää suunnitelmien mukaiset Petäjäksen merialueella tehtävät ruoppaukset ja louhepengerrystyöt sekä kenttätyöt.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 15000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Rauma (K684)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Urakan rakennuskohteet sijaitsevat Rauman sataman pohjoislaidalla Petäjäksen alueella.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakan pääasiallinen sisältö on seuraava: - Urakassa tarvittavien louheen ja murskattujen kiviainesten hankinta ja toimitus työmaalle - Petäjäksen merialueelle tehtävät louhepengerrystyöt materiaalinsiirtoineen, tiivistyksineen ja verhoiluineen - Silttiverhon asennus, ylläpito ja purku ruoppaus- ja täyttöalueen ympärillä - Ruoppaajalla suoritettava pilaantuneen sedimentin kuorinta ja läjitys UPM:n alueelle - Louhepenkereiden ja kenttätäyttöjen kohdalta tehtävä saven ruoppaus ja läjitys Järviluodon altaaseen - Louhetäyttöjen syrjäyttämän, ylipursuavan saven poistoruoppausta ja läjitystä Järviluodon altaaseen - Louhetäytön syvätiivistys tasauksineen ja täyttöineen - Kenttärakennekerrokset - Putki- ja sadevesilinjojen rakentaminen kaivoineen - Meluesteen rakentaminen ja maisemointi - Petäjäksen pohjoispuolen väylän viittojen siirto ja hankinta sekä työnaikaisten erikoismerkkien toimitus ja asennus. - Tilaajan toimittamien valaisinmastoperustusten asennus kaivu- ja täyttötöineen. - Urakka-alueen aitaaminen tarvittavassa laajuudessa

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
15000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.10.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Urakkaohjelmassa määritetyn mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Urakkaohjelmassa määritetyn mukaisesti

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Urakkaohjelmassa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Urakkaohjelmassa määritetyn mukaisesti

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.10.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.8.2019 12:05
Paikka: Rauman Satama Oy, Hakunintie 19, 26100 Rauma
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Rakennuttajien edustajien toimesta, tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin