«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö : Oracle ohjelmistojen teknisten tukipalveluiden uusinta

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011691
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-245301

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, TUVE-yksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2406079-6
Postiosoite:Kemijoen itäpuolentie 63
Postinumero:96400
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tuve.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.valtori.fi/fi-FI/Palvelut/TUVE-palvelut
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oracle ohjelmistojen teknisten tukipalveluiden uusinta
Viitenumero:
TUVEDno-2018-578
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Valtorin käytössä olevien Oracle ohjelmistojen tekniset tukipalvelut (Oracle Premier Support) kolmelle vuodelle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2635799.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Valtorin käytössä olevien Oracle ohjelmistojen tekniset tukipalvelut (Oracle Premier Support) kolmelle vuodelle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 078-188083

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Oracle ohjelmistojen teknisten tukipalveluiden uusinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Oracle Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0640021-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2635799.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankinnan kohteena olevaa uusittavaa tukipalvelua on saatavissa vain ohjelmistovalmistajalta eli Oraclelta, koska sillä on yksinoikeus ohjelmistojensa lähdekoodiin. Edelleen hankintayksikön ja Oracle Finland Oy:n välisiä olemassa olevia tukipalvelusopimuksia voidaan lähtökohtaisesti jatkaa vain alkuperäisten sopijapuolten välisellä sopimuksella. Hankintayksikkö on saanut Oracle Finlandilta Exclusive Letterin jatkotukien osalta, jonka perusteella se ei ole myöntänyt näiden jatkotukien myyntioikeutta jälleenmyyjille. Kyseisten tukipalvelusopimusten jatkoa ei siis ole tällä hetkellä mahdollista hankkia muilta toimittajilta. Hankinnan kohteena olevalle kokonaisuudelle ei ole järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja eikä kilpailun puuttuminen johdu myöskään hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin