«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keva : Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011688
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-244712
Osallistumishakemukset 26.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/keva?id=225798&tpk=13d5941b-f7b9-4712-a356-d57cc7649f51

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keva
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0119343-0
Postiosoite:Keva
Postinumero:00087
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anne Ruuskanen
Puhelin:+358 403542035
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@keva.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keva.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/keva

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/keva?id=225798&tpk=13d5941b-f7b9-4712-a356-d57cc7649f51
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän tuki-, ylläpito- ja kehityspalvelut
Viitenumero:
Dnro 61/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kevan eläkeasiainkäsittelyjärjestelmäkokonaisuuden (mukaan lukien TEMA-testimateriaalinhallintasovellus) tuki-, ylläpito-ja kehityspalvelut sekä muut järjestelmään liittyvät asiantuntijapalvelut. Kevan tavoitteena on hankkia luotettava toimittaja, joka kykenee tuottamaan korkeatasoisia tukipalveluita sekä kehittämään käyttäjäystävällisiä, toimivia ja korkeatasoisia palveluita järjestelmään.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut. (72230000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin alustavan tarjouspyynnön liitteissä. Hankintayksikkö varaa oikeuden supistaa, täsmentää sekä vähäisessä määrin laajentaa kuvattua hankinnan kohdetta ja palvelukokonaisuutta neuvottelumenettelyn kuluessa. Lopullinen tarjottava hankinnan kohde ja palvelukokonaisuus määritellään neuvottelujen jälkeen lähetettävässä lopullisessa tarjouspyynnössä. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi toimittaja.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:20.12.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu [sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi tai tuomioistuimen sallittua hankintapäätöksen täytäntöönpanon]. Sopimus on määräaikaisena voimassa 31.12.2022 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaiden määrää on rajoitettu, koska kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Neuvottelujen läpivieminen rajoittamattomalla ehdokkaiden määrällä vaikeuttaa kilpailutusprosessin läpivientiä merkittävästi. Neuvotteluihin kutsutaan enintään kolme (3) ehdokasta. Jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin kolme (3), hankintayksikkö voi jatkaa menettelyä pyytämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat esittämään alustavan tarjouksen.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintamahdollisuudet ovat kuvattu kilpailutusmateriaalissa. Eläkeasiainkäsittelyjärjestelmän alustaratkaisu voi sopimuskaudella muuttua pilvipalvelupohjaiseksi ratkaisuksi (Platform as a Service). Tällaiseen tuotantomalliin siirtyminen voi edellyttää valittavalta toimittajalta lisätyötä, ja ylläpitopalvelun sisältöä voi olla tarve tarkastaa. Pilvipalveluun siirtymisen mahdolliset vaikutukset hankinnan laajuuteen ja sopimusehtoihin käsitellään neuvottelujen aikana.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ehdokkailla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumishakemuksen tekemisestä, eikä muustakaan kilpailutuksen aikana tapahtuvista tehtävistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 041-092978
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin