«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Tourujoen kunnostus, rakennussuunnittelu

24.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011677
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 101-244713
Osallistumishakemukset 28.06.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=236341&tpk=130a2cd6-8a31-422a-b73b-0062831a0694

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Kivääritehtaankatu 6A / PL 233
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarmo Toikkanen
Puhelin:+358 142665150
Sähköpostiosoite:jarmo.toikkanen@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jkl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=236341&tpk=130a2cd6-8a31-422a-b73b-0062831a0694
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tourujoen kunnostus, rakennussuunnittelu
Viitenumero:
LiiVi
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä hankintailmoitus koskee ilmoittautumista suunnittelun tarjouskilpailuun. Hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi toimija tai ryhmittymä toteuttamaan suunnittelu. Hankinta sisältää Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnittelun. Rakennussuunnittelu perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja sen perusteella laadittuun vesilupahakemuksen. Rakennussuunnittelun työsisältö on kerrottu tarkemmin työohjelmassa ja muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa. Tourujoki on Jyväskylän kaupungin keskellä virtaava joki. Kunnostuksen keskeisimpiä tavoitteita on joen palauttaminen vesivoimalan toiminnan loppumisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaisen tilaan, vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen sekä joen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankintailmoitus koskee ilmoittautumista Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnittelun tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailu on kaksivaiheinen rajoitettu menettely. Ensimmäisessä vaiheessa tarjoajat jättävät osallistumishakemuksensa. Tarjoajien tulee täyttää kaikki esitetyt vähimmäisvaatimukset. Osallistumishakemuksien perusteella valitaan lopulliset tarjouskilpailuun osallistuvat tarjoajat. Hankinta sisältää Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnittelun. Rakennussuunnittelu perustuu tehtyyn yleissuunnitelmaan ja sen perusteella laadittuun vesilupahakemuksen. Rakennussuunnittelun työsisältö on kerrottu tarkemmin työohjelmassa ja muissa liitteenä olevissa asiakirjoissa. Rakennussuunnittelu sisältää mm. seuraavia osa-alueita: lisätutkimusten ohjelmointi, pohjapadon suunnittelu, pohjapadon ja Kankaan välisen jokiosuuden suunnittelu, yläkanavan alueen suunnittelu, voimalaitospadon säästettävien rakenteiden ja tulvakanavan levennyksen suunnittelu, uuden uoman suunnittelu, kevyen liikenteen sillan suunnittelu ja lupahakemus, geotekninen suunnittelu, oleskelurantojen suunnittelu sekä purettavien rakenteiden ja erityisjärjestelyjen suunnittelu. Tourujoki on Jyväskylän kaupungin keskellä virtaava joki. Kunnostuksen keskeisimpiä tavoitteita on joen palauttaminen vesivoimalan toiminnan loppumisen jälkeen mahdollisimman luonnonmukaisen tilaan, vaelluskalojen nousun ja lisääntymisen mahdollistaminen ja joen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen. Hankkeen alustava aikataulu on seuraava: - rakennussuunnittelun aloitus syksyllä 2019. - kevyen liikenteen sillan lupahakemus 5 kuukautta aloituksesta. - rakennussuunnitelmat valmiina 9 kuukautta aloituksesta. - rakentaminen 2021- 2023. Hankkeen rakentamisen yleissuunnitelman mukainen kokonaiskustannusarvio on 6,2 milj. € (alv 0 %).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:9 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa rakentamisen aikaisen työmaapalvelun osalta sekä lupaprosessien tai muun sellaisen syyn vuoksi, joka vaikuttaa suunnittelutyön aikatauluun. Rakentamisen aikainen työmaapalvelu käsittää esim. urakoitsijan turvallisuussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien tarkastamista ja rakentamisen aikana mahdollisten lisä- ja muutossuunnitelmien laatimista.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tarjouskilpailuun valitaan rajoitettu määrä osallistujia sillä perusteella, että saadaan riittävä määrä kilpailua, varmistetaan osallistujien pätevyys sekä asetettujen vaatimusten, ehtojen ja kriteereiden täyttäminen. Lisäksi ensimmäisessä vaiheessa tehtävän laatuvertailuun perustuvan rajaamisen kautta pyritään vähentämään tarjouslaskentaan käytettävien resurssien käyttöä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi tilata lisähankintoina suunnittelukokonaisuuteen liittyvää lisäsuunnittelupalvelua.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.6.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin