«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Hämeenlinnan kaupunki : Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntoselvitys ja korjausvelan hallintamalllin laatiminen

27.05.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011665
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 102-248256

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0146921-4
Postiosoite:Wetterhofinkatu 2
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eija-Liisa Dahlberg
Puhelin:+358 505141857
Sähköpostiosoite:eija-liisa.dahlberg@hameenlinna.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hameenlinna.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntoselvitys ja korjausvelan hallintamalllin laatiminen
Viitenumero:
HML/3253/02.08.03/2018, HML/1113/02.08.03/2019 Sorateiden kunto ja HML/1113/02.08.03/2019 Hankesuunn
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hämeenlinnan kaupunki on tilannut Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntokartoitusten päivittäminen ja kuntotiedon hyödyntäminen katuinfran kunnonhallinnassa, Dno HML/3253/02.08.03/2018, 28.6.2018 Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä.

2018 tehtyyn hankintaan ei ole sovellettu hankintalakia, koska hankinnan suorahankintaperuste täyttyi. Hankinta alitti kansallisen kynnysrajan ja hankinnan arvo oli 50885,00 euroa (alv 0%)

Lisähankintana kaupunki on tehnyt suorahankinnan 2019 sorateiden kuntotutkimuksesta 19 792,40 EUR (alv 0%) sekä laajennuksen alkuperäiseen hankintasopimukseen hankesuunnittelun (9570 EUR (alv 0%) osalta. Hankintapäätösten jälkeen hankintasopimuksen kokonaishankinta ylittää kansallisen kynnysarvon ja on 80 247,40 EUR (alv 0%).

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 80300 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rovaniemi / Hämeenlinna

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

1) Sorateiden kuntotutkimuksen päivitys.

2) Hankesuunnittelu.

-kantakaupungin kohteita

-uusien kunnanosien suunnitttelua

Korjausvelkalaskurin päivitys vastaamaan tilannetta 6_2019.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
Dno HML/3253/02.08.03/2018, 28.6.2018
Nimi:
Hämeenlinnan kaupungin katuverkon kuntokartoitusten päivittäminen ja kuntotiedon hyödyntäminen katuinfran kunnonhallinnassa

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Kuntotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2514272-6
Postiosoite:Viirinkankaantie 2-4 L1
Postinumero:96300
Postitoimipaikka:Rovaniemi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 505430025
Sähköpostiosoite:jari.marjeta@kuntotekniikka.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Internet-osoitewww.kuntotekniikka.fi
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:50885 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:80247 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hämeenlinnan kaupunki on toteuttanut 28.6.2019 suorahankinnan katu- ja kevyen liikenteen verkon kuntokartoitusten päivityksestä aiemmin tehtyjen kuntokartoitusten 2012-2013 ja katuverkolla tehtyjen kaupungin investointien pohjalta ja korjausvelan laskennasta, jossa oli optiona tarkentavia mittauspalveluita. Tehdyn suorahankinnan arvo oli 50 885 EUR (alv 0%), josta on laadittu konsulttisopimus 20.8.2018. Sopimus sisältsi hankesuunnittelua kuntoluokkien 3-5 kaduille, joiden määrä oli arvioitu aiemmin muissa kunnissa tehtyjen vastaavien selvitysten perusteella noin 10 %:ksi katuverkon määrästä eli arvio sopimuksessa oli 43 km.

Hankkeen aikana selvisi, että kysesiin kuntoluokkiin sisältyviä katuja on Hämeenlinnassa poikkeuksellisen paljon noin 70 km.

Korjausvelan määrän päivittämisessä annettujen lähtötietojen ja aikaisempien kuntomittausten perusteella selvisi, että sorateiden kuntomittaukset on tehty vuonna 2012-2013 syksyllä, jolloin tulokset eivät anna oikeaa kuvaa sorateiden kunnosta. Tilaaja halusi määrittää sorateiden kunnon pahimpaan kelirikkoaikaan maalis-huhtikuun vaihteessa ja teki tilauksen suorahankintana 19.3.2019 tehdyllä hankintapäätöksellä. Suorahankinnan arvo oli 19 792,40 EUR (alv 0%).

Kaupungilla on tarve tehdä lisähankinta hankesuunnittelusta kuntoluokkien 3-5 määrän osoittuessa suuremmaksi kuin alkuperäisessä tarjouksessa. Samassa yhteydessä päivitetään korjausvelkalaskuri kaiken suunnittelutyön jälkeen vastaamaan 6_2019 tilannetta. Nyt tilattavan suorahankinnan arvo hankesuunnittelun laajentamiseksi on 9570,00 EUR (alv 0%) ja täten Suomen Kuntotekniikka Oy:ltä tehtävän suorahankinnan kokonaismäärä yhteensä 80 247,40 EUR (alv 0%). Hankintasopimus päivitetään näiden hankintojen osalta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

14 vrk

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

2018 tehtyyn hankintaan (hankintasopimus 20.8.2018)ei ole sovellettu hankintalakia, koska hankinnan suorahankintaperuste täyttyi. Hankintalain (1397/2016) 40 §:n mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan (lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta).

Hämeenlinnan kaupungin ja monien muiden korjausvelan hallintaa kehittävien kaupunkien (mm. Jyväskylä, Mikkeli, Turku) näkemyksen mukaan Suomen Kuntotekniikka Oy on ainoa alan toimijoista, joka kykenee tuottamaan lisäarvoa ja konkreettista tietoa korjausvelan hallintaan ja tehokkaaseen pienentämiseen.

Keskeisiä kysymyksiä asetettaessa tavoitteita 2018 käynnistetylle palveluhankinnalle olivat:

-miten suuri tulisi vuosittaisen peruskorjausbudjetin olla, jotta korjausvelan kasvu saataisiin taittumaan ja

-millä keinoin infraomaisuuden arvon laskua / korjausvelan kasvua voitaisiin hallita

-miten korjausvelka voitaisiin huomioida tehokkaammin katujen saneerausinvestointien priorisoinnissa, toteutustavoissa ja investointien ohjelmoinnissa.

SKT:n työ antaa kaupungille hyvän tietopohjan tuleville vuosille suunnitella ja priorisoida hankkeita, tehdä oikea-tasoisia korjausratkaisuja ja ohjelmoida hankkeita. Lisäarvona työstä kyetään saneeraushankkeita ohjelmoimaan oikea-aikaisesti, jolloin kustannukset ovat pienemmät kuin täyssaneerauksessa, osataan kohdentaa panokset tehokkaimmin korjausvelkaa lyhentäviin hankkeisiin sekä osataan kevytsaneerauksilla kasvattaa verkon elinkaarta järkevästi.

Hankintalaki § 136, kohta 1)

-hankinnan sisältö ja tavoitteet pysyneet muuttumattommina

-hyvän lopputuloksen saamiseksi oli tarve lisätutkimuksille sorateiden osalta

-alkuperäisessä sopimuksessa hankesuunnittelulle oli varattu 160 h ja lisätarve on 130 h.

Tuottajan vaihtaminen kesken hankinnan ei tule kysymykseen, koska osaaminen ja tulkinnat tulee tehdä samoin perustein koko katuverkolle.

Näillä lisähankinnoilla työn tavoitteet saadaan täyttymään.

«« Takaisin