«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : KESKEYTYSILMOITUS_BP8113_Optiset mittalaitteet sekä työkalut

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011654
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-242021

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase2.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS_BP8113_Optiset mittalaitteet sekä työkalut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mittalaitteet. (38300000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos (jäljempänä Hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne optisista mittalaitteista ja työkaluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavat tuotteet on kuvattu kohdassa II.2.4) Kuvaus hankinnasta. Sopimuskausi on lisähankintavaraukset mukaan lukien 2019 - 2021. Tarjouskilpailu toteutetaan avoimena EU-hankintamenettelynä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (myöh. Hankintalaki, 1397 / 2016) mukaisesti. Varsinainen hankinta sisältää liitteen 2 tuotteet liitteessä toimitettuna perille ilmoitettuun toimituspäivään (30.9.2019) mennessä. Liitteessä 2 on ilmoitettu hankinnan lisähankintavaraukset, joita Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa alla olevan mukaisesti. - vuoden 2019 lisähankintavaraus viimeistään 31.10.2019. - vuoden 2020 lisähankintavaraus viimeistään 30.10.2020 . - vuoden 2021 lisähankintavaraus viimeistään 29.10.2021 .

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Toimituspaikka: Millog Oy, Lyly

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavat tuotteet ovat rikkoutuneen valokaapelin korjaamiseen, kuidun puhdistamiseen sekä valokaapeliyhteyden toimivuuden mittaamiseen. Hankittavat laitteet ovat mm. valokuidun jatkamislaite (hitsauslaite), valokaapelitutka, valokaapelin sekä kuidun kuorimiseen, leikkaamiseen sekä jatkoksen tekoon tarkoitettuja työkaluja. Sisältää lisähankintavarauksen vuosille 2019-2021. (kts kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus) Liitteessä 2 on esitelty hankittavat tuotteet sekä lisähankintavaraukset enimmäishankintamäärineen eri vuosille. Lisähankintavarausta on voitava lunastaa useamman kerran vuoden aikana riippuen Asiakkaan tarpeista. Toimittajan on ilmoitettava tarjouksessaan tuotteittain (Liite 2_Hankittavat tuotteet (1 - 11) ja lisähankintavaraukset) vähimmäistilausmäärä yhtä tilausta kohden. Liitteen 2 taulukossa on ilmoitettu vuosittaiset enimmäismäärät kyseisten vuosien aikana. Tarjous on jätettävä suomen kielellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan Liitteessä 2 on ilmoitettu hankinnan lisähankintavaraukset, joita Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa alla olevan mukaisesti. - vuoden 2019 lisähankintavaraus viimeistään 31.10.2019. - vuoden 2020 lisähankintavaraus viimeistään 30.10.2020 . - vuoden 2021 lisähankintavaraus viimeistään 29.10.2021 .

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 010-018358

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS_BP8113_Optiset mittalaitteet sekä työkalut

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiinnittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin. Hankintayksikkö on saanut tarjouspyyntöön kaksitoista (12) tarjousta, joista yksikään ei täyttänyt kaikkia asetettuja ehdottomia teknisiä vaatimuksia. Hankintayksikkö on hylännyt kyseiset tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina. Edellä mainituilla perusteilla hankintamenettelyn keskeyttämiselle on todellinen ja perusteltu syy, eikä hankinnan keskeyttäminen syrji tarjoajia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019
«« Takaisin