«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos : Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta

23.05.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-011650
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 100-243064

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuija Kuivalainen
Sähköpostiosoite:tuija.kuivalainen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta
Viitenumero:
HEL 2019-003746
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sijaismaksajapalvelu on SuoraTyö.fi -palvelun teknologiaan perustuva, toimittajan omistama palvelukokonaisuus, jonka avulla henkilökohtaisten avustajien työn hallinta ja palkkailmoitusten tekeminen hoidetaan sähköisesti. Asiakkaat pystyvät palvelun avulla kattavasti hallinnoimaan henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvää hallintoa. Palvelu on kehitetty erityisesti henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan ja HR:n ratkaisuksi, ja sitä käytetään Saas-palveluna vahvasti salatun yhteyden yli.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 970000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on palvelukokonaisuus, jonka avulla henkilökohtaisten avustajien työn hallinta ja palkkailmoitusten tekeminen hoidetaan sähköisesti. Asiakkaat pystyvät palvelun avulla kattavasti hallinnoimaan henkilökohtaisen avun järjestämiseen liittyvää hallintoa. Palvelula käytetään Saas-palveluna vahvasti salatun yhteyden yli.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Taloushallintopalveluliikelaitoksen sijaismaksajajärjestelmän käyttö- ja sovellushallintapalvelun hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SuoraTyö Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2402870-2
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:970000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Helsingin Kaupunki julkaisi 15.2.2019 HILMAssa tietopyynnön Sijaismaksajapalvelusta, joka kokoaisi yhteen koko henkilökohtaisen avun palvelukokonaisuuden yhden sähköisen ratkaisun alle. Tietopyyntöön ei määräaikaan 27.2.2019 mennessä saatu yhtään vastausta. Helsingin kaupunki jatkoi soveltuvan järjestelmän etsintää ja löysi markkinoilta SuoraTyö Oy:n tarjoaman Sijaismaksajapalvelun. Se on kehitetty erityisesti henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan ja HR:n ratkaisuksi. Ratkaisu vastaa Helsingin kaupungin tietopyynnössä esittämiin tarpeisiin ja palvelu on valtakunnallisesti laajasti käytössä. Helsingin kaupungin tietojen perusteella kyseessä on ainoa markkinoilla oleva määriteltyyn tarpeeseen kohdennettu ratkaisu. Näin ollen hankinta täyttää hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdassa määritellyn suorahankinnan edellytykset ja SuoraTyö Oy on ainoa mahdollinen toimittaja teknisestä syystä.

«« Takaisin